Et ord om gangen – strukturert begrepslæring

Skrevet den 28. mars 2017 av Språklig kompetanse

Høsten 2015 ble det startet et prosjekt på Fjell skole. De hadde lenge sett at de trengte et mer intensivt, målrettet og systematisk tilbud til elever med utilstrekkelige språkkunnskaper, men som ikke kvalifiserte til spesialundervising. Dette gjaldt spesielt elever som mottok særskilt norskopplæring. Marianne Gaasø blogger om prosjektet!

Abdi sliter med lesingen. I klasseringen deltar han aktivt og er et stort smil, men med en gang bøkene kommer frem blir det vanskelig. Blyanten må spisses, han er tørst og må på do. Læreren tror ikke han har lese- og skrivevansker. Han leser godt på ukas ord og har alt rett på diktater. Han leser de 200 høyfrekvente ordene fort og sikkert. Men han er lite motivert for å gjøre oppgaver.

Viktoria surrer med leksene. Det er ikke så mye de skal gjøre – lese en liten tekst og svare på noen spørsmål. I tredje klasse er det forventet at de skal kunne få til det selvstendig. Læreren leser teksten høyt i klassen før de går hjem og Viktoria sier hun forstår alt sammen. Men når læreren samler inn oppgavene dagen etter ser hun at Viktoria har svart på noe helt annet enn det hun har blitt spurt om.

Hva er problemet til Abdi og Viktoria?

Kanskje det er så enkelt som at de ikke har nok ord til å forstå det de leser? I muntlig arbeid på skolen får elevene mye støtte når de skal tolke ordene de hører: Læreren snakker i en kontekst, hun har ansiktsmimikk som angir følelser og ofte bruker man kroppsspråk for å understreke begrep som størrelse eller retning. Lærere og elever får blikkontakt og justerer ubevist kommunikasjonen etter hverandre.  Når elever skal forholde seg til en skriftlig tekst vil mange av støttepilarene de bruker for å tolke språk bli borte og det kommer fram at forståelsen er ikke så høy som man kan få inntrykk av etter en muntlig samtale. Når forståelsen ikke er på plass daler motivasjonen. Det har blitt anslått at barn i seksårsalderen vanligvis har et ordforråd på ca 14 000 ord. Noen barn møter opp på skolen med færre ord i ryggsekken. Et rikt ordforråd er til hjelp når vi skal delta i sosial samhandling, uttrykke våre tanker og følelser og tolke omgivelsene slik at vi lærer og utvikler oss. I Drammenskolen skal vi ta i mot barn med migrasjonshistorier, de kan ha møtt mye språk men de har foreløpig liten erfaring med norsk. Vi møter også barn som er oppvokst i familier med ulike utfordringer som har gjort at barna ikke har fått den språklige stimuleringen som hadde vært optimalt. Vi skal også gi et godt tilbud til barn som trenger mer tid og repetisjon.

Hvordan kan vi hjelpe disse barna?

Høsten 2015 ble det startet et prosjekt på Fjell skole. Vi hadde lenge sett at vi trengte et mer intensivt, målrettet og systematisk tilbud til elever med utilstrekkelige språkkunnskaper, men som ikke kvalifiserte til spesialundervising. Dette gjaldt spesielt elever som mottok særskilt norskopplæring. Sammen med PPT samlet lærere fra seks trinn seg og jobbet med implementering av metoden ”Strukturert begrepslæring”. Metoden er utviklet av Statped, og vitenskaplig utprøvd (Sæverud m fl.2011)
Strukturert begrepslæring er et kurs som blir gitt til maksimalt 5 elever i korte økter 3-4 ganger i uka. I hver økt blir elevene introdusert med et begrep som man jobber grundig med.  Elevene skal få dybdeforståelse av begreper og skal få kunnskaper om de ulike sidene av språk med tanke på innhold, form og bruk. En kursrekke består av 15 begreper og gjennomføres i løpet av 5 uker.

 

”Et ord av gangen – blir ikke det veldig treig progresjon? Det må da ta vanvittig lang tid å få lært elevene alle ordene de trenger?” Hensikten med metoden er ikke å få elevene til å pugge en gitt ordliste. Målet er at elevene skal oppleve mestring, at elevene skal bli aktive i sin egen språkinnlæring, at elevene skal få økt motivasjon og ikke minst: få elevene til å bli nysgjerrige på språk. Nysgjerrige barn kan få til de utroligste ting.

PPT og Fjell skole gjorde seg noen erfaringer etter dette prosjektet. Vi ønsker å dele disse erfaringene med flere skoler i Drammen. Derfor vil vi opprette et nettverk for skoler og lærere som ønsker å jobbe etter modellen strukturert begrepslæring. Vi ønsker å gi informasjon om metoden, dele materiell som kan brukes i dette arbeidet, dele tips om digitale verktøy og ha erfaringsutveksling. I løpet av våren vil vi ta kontakt med skolene og invitere dere til å bli med. Håper vi ses!

Skrevet av Marianne Gaasø

  • Caroline-Mae Jensen Harsanje

    Nettverk, ja takk 🙂