Fair Play

Skrevet den 4. september 2017 av Fysisk aktiv læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet Skole

Med satsning på en times fysisk aktiv læring hver dag, har Drammensskolen høye ambisjoner. Et slikt fokus bygger på et helhetlig læringssyn der det blant annet vektlegges at læring blir dyp og varig når kroppen og hodet er påkoblet. For oss ute i skolene trengs kreativitet og engasjement for å utvikle didaktiske metoderepertoar som skal sette satsningen ut i praksis.

På Bragernes skole ønsket vi å se på hvordan fysisk aktiv læring kunne kobles inn mot PALS-arbeidet i skolen. Dette resulterte blant annet i kampanjen «Fair play».  Kampanjen knyttet skolens læringsmiljøarbeid opp mot satsningen på fysisk aktiv læring. Vi tok utgangspunkt i følgende tre målsettinger: At elevene skulle:

  • Kunne, godta og følge regler
  • Gjøre hverandre gode og vise omsorg for både med- og motspillere
  • Være en god taper og en god vinner

Resultatet ble to uker med varierte samspillsaktiviteter som engasjerte samtlige elever på Bragernes skole. Kampanjen fikk en tydelig og markert start med felles kick off og avslutning med fotballkamper mellom elever og mellom lærere og elever. Videre utover i året ble det organisert flere «stunt» for å holde «fair play-temaet» vedlike.

Som en del av satsningen for «fair play» og fysisk aktiv læring fikk vi på Bragernes skole også være med å produsere låten «Fair play». Med oss på laget fikk vi Bente Haukaas (NRK Super, BliMe) på tekst. Dansere fra MGP-jr. koreograferte og ble med på innspillingen. Barn fra Bragernes, Øren og Børresen var hovedaktører og spilte sangen inn og ble også involvert i en musikkvideoinnspilling. Sangen ble gjort tilgjengelig for alle skolene i Drammen – og du kan se innspillingen av «Fair Play» nederst på siden.

Senere har låten «Fair play» blitt plukket opp av flere ulike aktører rundt omkring i landet. Den har blitt brukt på storkonserter i Stavanger konserthus, Oslo konserthus og Kristiansand kulturhus «Kilden». Ulike idrettslag har tatt kontakt for å benytte låten i sitt arbeid. I august åpnet Arendalsuka UNG med «Fair play-låta» fra Drammen, innøvd av alle barnehager i Arendal. Utdanningsministeren var tilstede med introduksjon. Fairplay var også et av innslagene på kick-off for alle ansatte i Læringsløp Drammen som dere kan se av bildet øverst.

NRK Super har også signalisert at de ønsker besøk av elever fra Drammen som kan fortelle om «Fair play»-arbeidet. I tillegg skal vi holde parallellsesjon på høstens PALS-konferanse på Adferdssenteret i Oslo. Kurset har fått tittel «Fair play» og der deles både låter til bruk i PALS-arbeidet og gode kampanjeideer fra Drammensskolen.

Ønsker du å ta i bruk kampanjetips eller låten? Ta gjerne kontakt for å få koreografi-video eller mer materiale. Lykke til både med læringsmiljøarbeid og aktiviteter som fremmer fysisk aktiv læring.