First Lego League: Framtiden fordrer forskning

Skrevet den 22. september 2016 av Digital læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet

«Når du møter et dyr i dyrehagen, på en gård eller hjemme, har du noen gang tenkt på om det møtet var til nytte for deg, dyret eller begge?» Slik starter årets First Lego League (FLL) oppdrag med tittelen «Animal Allies», som altså handler om våre venner med pels, fjær og finner.

I den lokale finalen på Marienlyst skole lørdag 12. november består startfeltet av hele 20 lag fra ulike barne- og ungdomsskoler i Drammen.

FLL-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og samarbeid, og passer som hånd i hanske (eller som forskning & forbedring) i Læringsløp Drammen sin målsetting om å forberede «våre unge arvinger» på fremtidens kompetanse som entreprenørskap, innovasjon og kreativitet.

I forskningsoppgaven skal lagene selv definere et problem. De skal lete og forske på fakta rundt dette og presentere en ny og smart løsning. I teknologioppgaven skal lagene bygge robot og programmere denne til å løse oppgaver på robotbanen. Under markedsføringen skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om laget og prosjektet dere, samt at de har fokus på samarbeid.

Det finnes ingen fasitsvar i konkurransen. Lagene og deres voksne veileder(e) kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet, og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Lagene kan bestå av inntil 12 unge mennesker, som får inntil 8 uker på å skape og ferdigstille prosjektet, og lørdag 12. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer for å konkurrere om de beste løsningene.

FLL kjerneverdier er hjørnesteinene i prosjektet. De er blant de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag. Kjerneverdiene fokuserer på lagånd og det å lære sammen, erfaringsdeling og godt konkurranseånd, nye oppdagelser og erfaringer er en seier i seg selv. Det viktigste punktet kommer som alltid til sist, for vi husker jo best moralen i eventyret: Ha det gøy!

Nysgjerrig på hva våre unge håpefulle kan prestere: Møt opp på Marienlyst skole 12. november og bli «blåst av banen».

Fakta om FLL:

  • Kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år, arrangert siden 2000.
  • Samarbeid mellom organisasjonen FIRST, LEGO Company og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter.
  • Konkurransen organiseres i Skandinavia av FIRST Scandinavia.
  • Over 900 lag er påmeldt i årets konkurranse i Norge. På verdensbasis er det forventet at over 290 000 barn og unge skal delta i 2016.
  • Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere.

Finn ut mer på: http://hjernekraft.org/