«Grønne tanker, glade barn»

Skrevet den 28. november 2018 av Barnehage Livsmestringskompetanse

Kjennskap til grønne og røde tanker kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner.

I dag har Familiehjelpen i Drammen hatt en innføring i Psykologisk førstehjelp for ansatte i barnehagene i Drammen. Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både det som er planlagt, og det som oppstår underveis. Grønne tanker – glade barn kan brukes både som en metode for planlagt tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med alle barna,og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser. Teori og verktøy i Grønne tanker – glade barn samsvarer godt med Være sammen som er et viktig fundament i arbeidet i barnehagene i Drammen.