Haien kommer

Skrevet den 3. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

Bevegelser, lek, glede og humor!

Aktivitet sendt inn av Parktunet barnehage.

Bevegelser, lek, glede og humor!

Foto: Lance Andrewes

Slik gjør du:

  • Avgrens et aktivitetsområde for eksempel en stor firkant og sett en rockering i hvert hjørne 
  • Barna deler du i fire grupper. Hver gruppe skal være et fiskeslag, som skal bo i en av rockeringene  
  • Du som leder er hai og står i midten av firkanten. Når haien roper navnet på et eller flere fiskeslag – for eksempel “alle makreller ut og svøm” eller “alle fisker ut og svøm”, skal de aktuelle fiskeslagene ut og svømme, altså løpe rundt haien. 
  • På signal angriper haien: “haien kommer”! 
  • Du skal da forsøke å ta barna før de når tilbake til hjemmet sitt. 
  • De fiskene som blir tatt, blir selv til hai og skal være med på å fange de andre i neste runde. 
  • Leken varer til alle er blitt haier:) 

Utstyr:

Avgrenset aktivitetsområde og rockeringer/kjegler/matter