Hermegåsa

Skrevet den 9. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

Hermegåsa er en morsom barnelek som utfordrer kreativiteten og fysikken til både barn og voksne. Her får barna blant annet lov til å bestemme hva de andre skal gjøre og å vente på tur (turtaking).

Aktivitet sendt inn av Bacheparken barnehage.

Hermegåsa er en morsom barnelek som utfordrer kreativiteten og fysikken til både barn og voksne. Her får barna blant annet lov til å bestemme hva de andre skal gjøre og å vente på tur (turtaking). 

Foto: Kjetil Nilsen

Forberedelse: finne egnet areal ute/inn der barna følger hverandre i en lang rekke. Planlegg rute og hvilke punkt barna skal gå rundt slik at rekken blir lang nok til at alle ser hvem som er førstemann. Viktig at alle ser hvem som leder og følger ruten og mestrer hele runden. For eksempel: Rundt huska, bak dukkestua, over plassen, under borden og tilbake til start. 

Intensjonen: Barna får muligheten til å øve på lede og bli ledet. Oppmerksomhetstrening i å følge godt med på hvilke bevegelser ledere utfører og lederen må følge med på om de andre barna “henger på”. Veksling mellom raske og langsomme bevegelser vil utfordre barnas evne til å kontrollere motoriske bevegelser. 

Slik gjør du: (gjennomføring) 

Snakk med barna om gåsa: 

  • Har du sett hvordan ungene følger gåsen, eller andunger som går etter moren. 
  • Har dere sett at de gjør det samme som mora (gåsa)? Hvorfor vil de gjøre det 

Invitere barna til å leke “Hermegås”. Du skal være leder (gåsa) og “ungene” følger etter 

Så er det barnas tur:  

  • Hinke, hoppe, krype, danse og rulle av gårde 
  • Barna må følge lederens eksempel, og etter en liten stund for eksempel to runder bytter går det første barnet bakerst i køen og neste leder 

Viktig å minne ledere på om de andre barna henger med, og hjelpe de andre barna til å følge lederen. Utfordre barna til å veksle mellom rake og langsomme bevegelser 

Du kan senere avansere leken ved å dele inn i to rekker som skal følge hver sin leder og beveg seg samtid i to forskjellige mønster. 

Utstyr: God plass