Hva er størst?

Skrevet den 24. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

Fysisk aktivitet og matematiske begreper i skjønn forening.

Aktivitet sendt inn av Bacheparken barnehage.

Fysisk aktivitet og matematiske begreper i skjønn forening.

Bilde: http://aprendiendoconjulia.com/2012/09/big-small/

Slik gjør du:

Barna står i rekke. Den voksne står overfor dem i noen meters avstand. Den voksne spør: «Hva er størst,et tre eller en bukett blomster?» 

Det barn som svarer riktig, tar ett skritt frem. 

Neste spørsmål stilles; «Hva er størst, en bil eller en sykkel?» 

Barna skal helst svare med en hel setning: Bilen er større enn sykkelen. 

Når det første barnet er nådd frem til den voksne , er leken slutt 

Leken kan varieres med andre matematiske begreper – feks lengst-kortest/tykkest-tynnest.