I samme båt

Skrevet den 15. august 2017 av Fysisk aktiv læring Ressursmobilisering

Det bølget høyt på vår første båttur med Drammensskolen, BIK, Idrettslag , Gjensidige stiftelsen og Drammen Idrettsråd i desember 2014.

Bokstavelig talt, med bølger så høye som tårn- og i stormfulle diskusjoner rundt ulike temaer. Utfordringen vi fikk var å skape et godt samarbeidsklima mellom skoler og idrettslag. En intensjonsavtale skulle skrives, og kursen stikkes ut.

På Åssiden var vi allerede godt i gang med sonesamarbeid mellom skolene Aronsløkka, Kjøsterud og Åssiden. Vi var godt i gang med samarbeidet rundt VFL, og til tross for noen storm i kasta underveis, så vi at dette var veien å gå. Å stå sammen ga oss kraft til så mye mer enn å drive rundt alene. Hva så med idrettslaget? ÅIF- ville de være med i samme båt, eller ville de seile sin egen sjø?

Etter endt båttur var vi langt fra sikre på at kursen var staket ut og om vi noen gang ville komme i havn. Vi fikk imidlertid på plass en avtale, og verdier var et av elementene vi tenkte det var viktigst å satse på sammen. I tillegg hadde vi lyttet godt når Konnerud presenterte sin «Konnerudmodell», og vi hadde tanker om både åpen hall og Sfo- aktivitet i felles regi. Det kunne vel ikke skape de store bølgene?

Vel hjemme satte vi sjøbein og satset med friskt mot. Vi trodde på ressursmobilisering, på det aktive mennesket og å samarbeide for å nå mål. Vi skjønte at mannskapet på Åssiden måtte stå samlet om vi skulle få til det vi ønsket oss- et lokalsamfunn med aktive barn og unge, felles verdier og et godt oppvekstmiljø for alle. En livbøye ble slengt ut til BIK, og vi fikk god drahjelp i form av økonomisk støtte til å starte de første små prosjektene. Åpen hall var raskt en realitet, og vi tenkte som så at klarer vi dette- klarer vi nok litt til. Og litt til.og litt til…

Nå, 2,5 år- en båttur til og mange samarbeidsmøter senere, er det med stolthet jeg kan si at » Aktiv på Åssia» er en realitet. Et bærekraftig prosjekt, med en fast ansatt idrettskoordinator – Espen- som skolene og idrettslaget i bydelen spleiser på. Vi har åpen hall for 7-10.trinn en fredag i måneden. Snart blir det også et utvidet tilbud til 5.-7. Vi har allidrett for 3.-6 åringer. Snart blir dette utvidet til også å gjelde 6.-8. Åringer. Vi har ungdomsskoleelever som bidrar med aktivitet sammen med Espen på åpen hall,i allidretten og i skole/ sfo. Vi har egen logo og felles utstyr. Vi har jenter som tar med jenter i mottaksklassen på aktivitetstilbud i nærmiljøet. Jeg kunne nevnt så mye mer. Det bølger på Åssia- bølger av aktivitet og samarbeid, av stå- på vilje og ringvirkninger. Sammen ser vi nå uante muligheter- vi styrer mot samme kurs. Oddsene for at dette skulle skje ville vært skyhøye etter den strabasiøse båtturen i 2014. Men vinden løyet, det gikk an for idrettslag og skole og være i samme båt. Da får det så være at starten var preget av storm i kasta- vi seiler fortsatt på Åssia, og vi seiler sammen. » Så lenge skuta kan gå, så lenge hjarte kan slå- så lenge sola den glitrer på bølgen den blå- ja da er jeg sikker på at » Aktiv på Åssia» vil bestå.