Her er foredragsholderne på årets Inspirasjonsdager

Skrevet den 24. mai 2019 av Organisasjon og ledelse

Påmelding åpner 1. juni

Inspirasjonsdagene 15. og 16. august markerer en avrunding av 4-årsperioden hvor Læringsløp Drammen har gitt oss retning. Vi har bygget ett stort lag – med lagspillere fra barnehage, skole, SFO og AKS, Senter for oppvekst og Introduksjonssenteret. Alle innslagene i årets program retter seg derfor mot hele dette store laget – med temaer som gir stor kraft inn i det viktige forebyggende perspektivet. Hver eneste ansatt er en nøkkelperson for å lykkes med at alle skal kunne nå sitt fulle potensial – og vi må jobbe sammen som et team for at alle barn, unge og deltakere kan oppleve inkludering, likeverd, trygghet og trivsel.  

Bidragsyterne til årets INSPOdager har alle en sterk historie å fortelle!  Historier om motgang og mestring, barn og unges sosiale arena, og historier om hvordan vi kan spille hverandre gode på jobb. Historier som vil berøre både kunnskapen, holdningene og følelsene våre, og sette trykk på den viktige jobben vi gjør i møte med hvert enkelt barn, unge og deltaker i Læringsløp Drammen.  

Foredragsholdere på KinoCity

Foredragsholdere på Drammensteater

Påmelding fra 1. juni !