Inspo2018 – Livsmestringssporet

Skrevet den 7. mai 2018 av Livsmestringskompetanse

Velkommen til inspirasjonsdager for de ansatte i barnehage, skole og Senter for oppvekst i Drammen. Avklar med din ledelse hvilken dag som er øremerket eller om det er et spesielt tema som skal prioriteres før du melder deg på dine økter. Tematikken på innleggene på sporet livsmestring retter seg både mot deg som profesjonell fagperson og tar for seg samfunnsaktuell tematikk knyttet til barn og unges livsmestring . Det er lagt vekt på at dagene skal inspirere, motivere og være et faglig påfyll.

Det vil også være muligheter for å kunne velge økter som ligger under sporet for barnehage og skole – slik at dere lettere kan tilpasse innholdet etter interesser og behov. Du melder deg på i kursportalen og påmeldingsfristen er satt til 1. juni 2018. Når du melder deg på en økt vil du få en bekreftelse via epost som du kan legge i din kalender.

Onsdag 15. august

08:30 – 11:15 – Relasjon med barn, Dora Thorhallsdottir

11:15 – 12:00 – Lunsjpause

12:00 – 13:00 – Kunne min bipolare lidelse vært unngått dersom noen hadde sett min sorg som barn?, Pia Pedersen

Velg mellom

13:15 – 14:15 – Snakk trygt om kjønnsidentitet, seksuell orientering og inkluderende praksis, Heidi Leona Norum

13:15 – 14:15 – Det er en gave å være annerledes, Tore Petterson

Velg mellom

14:30 – 15:30 – Bragerteateret Søstre og brødre, et utdrag fra teateroppsetningen

14:30 – 15:30 – Talentets indre kamp, Anja Hammerseng-Edin


Torsdag 16. august

08:30 – 10:15 – Press og Stress, KariAnne Vrabel

10:30 – 11:30 – Motivasjon er like varig som å dusje, Espen O. Simonsen

11:30 – 12:00 – Lunsjpause

12:00 – 13:00 – Kunne min bipolare lidelse vært unngått dersom noen hadde sett min sorg som barn?, Pia Pedersen

Velg mellom

13:15 – 14;15 – Snakk trygt om kjønnsidentitet, seksuell orientering og inkluderende praksis, Heidi Leona Norum

13:15 – 14:15 – Det er en gave å være annerledes, Tore Petterson

Velg mellom

14:30 – 15:30 – Bragerteateret Søstre og brødre, et utdrag fra teateroppsetningen

14:30 – 15:30 – Talentets indre kamp, Anja Hammerseng-Edin