Kategori: Sosial og emosjonell kompetanse

Skrevet den 27. oktober 2017

Tanker om det å tenke grønne og røde tanker

Å utvikle språk for følelser gjør det lettere for barna å formidle sin indre tilstand til andre og å forstå og regulere sine følelser. (Tetzchner 2012)

Skrevet den 8. september 2017

Regnbueløvens fantastiske brøl

Forestillingen ”Regnbueløvens fantastiske brøl” ble vist for over 1500 barn og voksne i Drammen Teater i mai. Manus og regi er ved Iselin Bestvold, oppsetningen ved Drammen barne- og ungdomsteater i samarbeid med Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune. Det er vel unødvendig å si at det var stor stemning både i salen og på scenen! Nå kan vi glede dere med denne filmen, tatt opp under forestillingene. Den er laget for å være til glede og pedagogisk bruk i barnehagene.

Skrevet den 18. august 2017

Sommerskolen 2017

Lærelyst, glede, energi og entusiasme oser det av barneansiktene som i en hel uke av gangen fordyper seg i et enkelt fag og et tema. Det er tid til undring, tid til å utforske og ikke minst tid til å reflektere sammen.

Skrevet den 9. februar 2017

Tverrfaglig innsats skal stoppe mobbing

Mobbingen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er en mer kompleks oppgave i dag enn for tjue år siden.. Mobbing i dag foregår mer indirekte, i skjulte former som sosial utstøting, utfrysing og på sosiale medier. Vi vet at minoritetsgrupper er særlig utsatte og at mobbing som fenomen har en økende forekomst i skoler og barnehager.

Skrevet den 12. januar 2017

Fysisk aktiv læring – et viktig virkemiddel for elever med funksjonsnedsettelser!

Drammen kommune og læringsløp Drammen har fysisk aktiv læring som et av tre satsningsområder i forhold til fremtidens kompetanse. Elevene skal i løpet av en skoledag ha en time fysisk aktiv læring. «Fysisk aktiv læring blir definert som læring der elevene lærer gjennom å være i bevegelse» (Vingdal, 2014: 12)

Skrevet den 10. november 2016

Foreldremøte for barnehage med Pål Roland

Torsdag 13. oktober var det tid for foreldremøte med Pål Roland (fra læringsmiljøsenteret i Stavanger) i sal 1 på Kino City. De inviterte var foreldre i Være Sammen-barnehagene i Drammen Kommune. Ved hjelp av fire lysark og sin behagelige stemme fengslet Pål Roland de over 300 fremmøtte.
Han tok avansert forskning ned på et nivå hvor alle kunne forstå. I stedet for å gjengi i et skriftlig referat har vi forsøkt å oppsummere møte ved hjelp av en podcast.

Skrevet den 14. oktober 2016

Skoleledere i Drammen filmer sine medarbeidere i klasserommet!

Bruk av Marte Meo-metoden som grunnlag for refleksjon over egen praksis. Drammensskolen har siden 2012 gitt tilbud om opplæring av skoleledere i verktøyet «Marte Meo». Satsingen ble vedtatt som et ledd i å etablere et godt læringsmiljø ved alle skoler og i alle klasser i Drammen. Gjennom å utdanne skoleledere i Marte Meo- metoden, ville man gi disse et verktøy for å komme tettere på medarbeiderne, samtidig som leder og lærer fikk et felles refleksjonsområde innenfor klasseledelsen til den enkelte lærer.

Skrevet den 28. september 2016

Å være der barnet er – om digital læring og språklig kompetanse

Barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon starter allerede i mors mage. Barnet lytter til lyder omkring seg og responderer med spark og bevegelse. Når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres legges den viktige grunnsteinen for barnets språkutvikling og kommunikasjon.

Skrevet den 13. september 2016

”Være Sammen gjør deg i godt humør, på et vis”

Ordene kommer fra en pedagog jeg traff i Seljord. Det kom så spontant, som en sidereplikk til en annen kursdeltaker som stilte meg et spørsmål om Være Sammen. Og med sitt store smil var hun overbevisende!

Skrevet den 3. juni 2016

Selvfølgelig ser jeg på SKAM.

Den handler om et av de viktige områdene i Læringsløp Drammen, nemlig livsmestring.

SKAM er en nettbasert dramaserie som følger en jentegjeng i 1.klasse på Nissen VGS i Oslo. Konseptet går ut på at vi kan følge karakterenes fiktive liv på SKAM sin hjemmeside og på karakterenes profiler på sosiale medier. Disse jentene blir stilt ovenfor dilemmaer relatert til kjærlighet, sjalusi, kropp, sex, vennskap og uvennskap. Det viktigste tingene i livet når du er 15 år.