Kategori: Lesing

Skrevet den 19. desember 2018

Tilgang til verden!​

Denne høsten innledet Kompetansesenteret piloteringen av kommunens språkplan med flere aktører innenfor læringsløpet. Vestbygda var én av dem, og her presenterer lederteamet ved skolen noen av erfaringene som er gjort hittil.

Skrevet den 5. desember 2018

Leseglede både i barnehagen og hjemme med barnehagebibliotek

En jente kommer gledestrålende inn i garderoben på morgenen. I hendene har hun boka «Det regner». Hun holder den opp mot meg og sier stolt: «Jeg har hatt med den hjem og mamma har lest for meg.» Jeg bekrefter og sier at det var hyggelig, vi (mor, jenta og jeg) snakker om hva boka handler om og relaterer det til været som er ute denne morgenen. Det regner. (Praksisfortelling, Åssiden barnehage)

Skrevet den 20. juni 2018

Deling av lesetips på språkplanen

Hva kjennetegner god kvalitet på litteratur for de aller yngste? Hvilke bøker gir et godt utgangspunkt for lesestunden med småbarn? Dere som leser høyt hver dag i barnehagen har viktig erfaring å bidra med i denne diskusjonen. Her kommer noen refleksjoner og en utfordring til dere i virksomhetene om å melde inn tips til gode bøker vi kan dele i bokhylla vår på språkplan.no

Skrevet den 20. april 2017

Hvor vil du gå ?

«Etter fjorårets suksess med En hyllest til Rolling Stones, er de her igjen. Øst møter vest, rik møter fattig, mann møter dame og kaoset er komplett. Hvor vil du gå? – er en musikal av og med 10. trinn Kreativ Scene som tar for seg temaene mobbing og oppvekst. Forestillingen tar deg med på en musikalsk reise gjennom flere av hovedpersonenes livshistorie, og du vil kjenne på sinne, glede, tårer og latter på veien. Hvor vil DU gå?»

Skrevet den 2. februar 2017

Bildebøker i barnehagen – en vei til opplevelse, lek og meningsskaping.

Tirsdag 31. januar 2017 inviterte Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst alle barnehagene i Drammen til fagdag med fokus på leseglede og formidling av bildebøker. I denne Podcasten får du høre Trine Solstad som har forsket på hvordan barns samtaler gir forståelse for deres meningsskaping under høytlesning av bildebøker. Du møter også Anne som er fagleder i Brøttet barnehage og Hilde som er styrer i Bikkjestykke barnehage som deler noen av sine tanker og refleksjoner etter fagdagen.

Skrevet den 23. september 2016

Språkløyper, – et løft for språk, lesing og skriving!

Drammen kommune er en Språkkommune – hva vil det si? Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Strategien er spesielt rettet mot å styrke en helhetlig satsning på språk, lesing og skriving.

Skrevet den 11. april 2016

Mange vil gå på skole i sommerferien!

Forrige mandag åpnet påmeldingen til årets sommerskole i Drammen. Det første kurset var fullt etter kun 3 minutter. I sosiale medier ble det sammenlignet med å få plass på Birken eller å få tak i de hotteste konsertbillettene!

Skrevet den 18. mars 2016

Vi vet at leseaktiviteter er blant de enkleste og beste redskapene vi har for å støtte barn i å utvikle et godt språk – Men hva leser vi?

En gjennomgang av skandinavisk forskning i 2014 viste at norske barnehager jevnt over har lite oppdatert og god litteratur tilgjengelig. Rapporten viser også at ansatte i barnehager opplever at de ikke har tid til å lese, at høytlesning er nedprioritert som pedagogisk aktivitet, og at bildebøker generelt er oversett som pedagogisk verktøy. (Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø 2006 – 2014) Urovekkende med tanke på at de første leseopplevelsene våre er med på å danne grunnlag for forholdet vårt til bøker og lesing for resten av livet.

Skrevet den 9. mars 2016

“It`s like a jungle sometimes”

Det er en pågående debatt om hva læreplaner og undervisning skal inneholde. Det er for så vidt ikke noe nytt at skolens innhold må endres i takt med samfunnets behov.

Skrevet den 29. februar 2016

«Les høyt for oss» – Barnehagedagen 2016

1.mars 2016 markeres barnehagedagen og slagordet i år er «Les høyt for oss!». Med slagordet «Les høyt for oss!» handler det denne gangen om barnehagenes arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.