Kategori: Ledelse

Skrevet den 16. august 2017

Program for kick-off 17. august 2017

Her er programmet for kick-off for alle ansatte i senter for oppvekst, skole og barnehage i Drammenshallen torsdag 17. august.

Skrevet den 30. juni 2017

God sommer og tusen takk for innsatsen!

Snart går de fleste av dere ut i sommerferie, og jeg vil benytte anledningen til å takke dere for en fantastisk innsats. I løpet av 2016/2017 har vi operasjonalisert viktige deler av Læringsløp Drammen, og vi har tatt det første, men svært viktige steget fra strategi til anvendbar praksis.

Skrevet den 15. september 2016

Alle elever må få utfordringer

I dag overleverer utvalg for høyt presterende elever NOU-rapporten ”Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial” til statsråd Torbjørn Isaksen i Kunnskapsdepartementet.

Skrevet den 3. august 2016

Velkommen til Kick Off 17. august i Drammenshallen

Årets Kick Off skal handle om Læringsløp Drammen, og i underkant av 2000 deltakere fra barnehage, skole, oppvekst og gode interne og eksterne samarbeidspartnere skal fylle Drammenshallen etter en god og lang sommerferie.

Skrevet den 4. april 2016

Nyhetsbrev milepæl 5

Denne uka avslutter Rambøll, utdanningsdirektøren og leder for kompetansesenteret bearbeiding av innspillene i andre mandatsoppdrag fra de fire prosjektgruppene i Læringsløp Drammen. Løypemeldingene går på spennende innspill der våre utfordringer er tydeliggjort, faglig godt funderte forslag til mål og tiltak er foreslått og engasjementet i diskusjoner og dialoger har vært høyt.

Skrevet den 15. januar 2016

Status ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”

Høsten og vinteren 2015 ble det lagt ned mye godt arbeid i forbindelse med ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”. Engasjementet har vært på topp, deltakelsen har vært bred og innspillene har vært mange. ”Læringsløp Drammen” var også viktig tematikk da ledere i skole, barnehage og oppvekst gjennomførte årets vinterseminar på Soria Moria i forrige uke.

Skrevet den 15. desember 2015

Milepæl 3 er nådd

«If you don’t know where you’re going, any road will take you there», sa Georg Harrison, tidligere Beatles medlem. Fortatteren av boka “Den lille Prinsen”,Antoine de Saint-Exupery sier “A goal without a plan is just a wish”.

Skrevet den 23. november 2015

Vi presterer best sammen

Når presterer du på ditt beste? Alene eller sammen med andre?