Kjært barn har mange navn

Skrevet den 9. mai 2016 av Skole

Tentamen, heldagsprøver eller fagdager. I løpet av ungdomsskolen har elevene 6 slike dager i norsk, engelsk og i matematikk. Man trenger ikke være matematiker for å regne ut at det brukes mange timer og ressurser på disse dagene. Men hvordan organisere disse dagene slik at elevene lærer og vi lærere får dekket vårt dokumenteringsbehov og ikke minst dokumenteringskrav?

Vurdering for læring er et kjent begrep for oss som jobber i Drammensskolen. Kort fortalt handler dette om at elevene skal forstå det de skal lære og hva som er forventet av dem, de skal få tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. De skal i tillegg få råd om hvordan de kan forbedre seg og de skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Vi etterstreber dette i vår undervisning, men burde dette også gjøres i større grad ved fagdager/heldagsprøver/tentamen? Svaret mitt er ja.

Tradisjonen i norskfaget har vært at elevene har fått tema på forhånd og oppgavene utlevert samme dag hvorpå de skriver en tekst i løpet av inntil fem timer. Dette kalles på fagspråket iscenesatt skriving og elevene skriver da stort sett til læreren som skal vurdere teksten og gi karakter.

Denne tentamensformen skapte såpass hodebry for meg og høsten 2013 fikk jeg «frie tøyler» av ledelsen til å gjennomføre det jeg den gangen kalte «Skriveverkstedet.» Jeg hadde den høsten undervist elevene i noveller og det å skrive ut fra ulike synsvinkler for å oppøve empati og forståelse for leste tekster. De hadde fått tilbakemelding underveis og hadde også jobbet en del med kameratvurdering hvor de fikk respons underveis i skriveprosessen og mulighet til å endre på tekstene sine. En uke før avtalt skrivedag, fikk elevene oppgavene og de jobbet først individuelt i planleggingsfasen og deretter fikk de veiledning av meg og dernest fra klassekameratene. På selve dagen kom elevene til oppsatte tider for å avslutte skrivingen og få tilbakemelding av meg før de leverte ferdig tekst. Jeg gikk i gjennom teksten med eleven og gav tilbakemelding og karakter umiddelbart. Det var en hektisk og intens dag for meg og for elevene! Jeg husker jeg hadde gode og direkte samtaler med elevene om deres tekst og jeg våger å påstå at elevene ble motiverte av å kunne jobbe med så tett veiledning og oppfølging på nettopp deres tekst.

Etter «Skriveverkstedet» måtte elevene mine skrive læringslogg og gi meg en evaluering av dagen og opplegget. Tilbakemeldingene fra elevene var heldigvis positive og jeg husker spesielt at en gutt, en som vanligvis ikke produserte så lange tekster, sa at han endelig fikk til skriving og han sa at han for første gang opplevde mestring ved skriving av lengre tekster. Store ord.

Etter den høsten har jeg minst en gang i året gjennomført fagdager i norsk hvor elevens læring har vært hovedfokus og det har jeg tenkt til å fortsette med! For som Hattie sier: Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but the impact can be either positive or negative.»

  • Henrik Udnes

    Jeg husker dette, og det var veldig bra, Trine :D!