Kombinasjonsklassene i Drammen

Skrevet den 6. desember 2016 av Livsmestringskompetanse Tilpasset opplæring

I HAVE A DREAM sa Martin Luther King i 1963. Han drømte om et fritt Amerika, for alle uansett hudfarge.
I Drammen i dag kan vi drømme om at alle unge mennesker (16-22 år), som ikke har fullført grunnskole eller trenger et forberedende år, får et godt tilbud for å lykkes på videregående skole. Slik kan ungdommene nå sin drøm. Vi vet at utdanning er nøkkelen til et yrkesaktivt og fritt liv i vårt samfunn.

Prosjektet med Kombinasjonsklassene på Åssiden VGS består i år av 60 elever med ulik etnisitet. De går i en liten klasse, som i stor grad gjør det mulig å tilpasse undervisningen til den enkelte. Forrige skoleår var Kombinasjonsklassene et tiltak i UDIR-prosjektet, «Kompetanse for mangfold». I år har vi videreutviklet dette og skapt fem Kombinasjonsklasser der medarbeidere fra Introduksjonssenteret samarbeider tett med medarbeidere fra Åssiden VGS. Der elever med vgs-rett går sammen med elever med grunnskolerett. Der vi samarbeider på en slik måte at vi får det beste fra hvert skoleslag og sammen utgjør et solid fagmiljø. Vi har gjennom forrige skoleår fått tette og gode relasjoner og er et godt team, slik jeg ser det. Oppmøte og resultater er også forbedret gjennom første prosjektår, og oppstarten på dette skoleåret var veldig god. 98 % møtte presis de første skoledagene.

En elev sa i forrige skoleår;

  • Da vi var på Introduksjonssenteret var vi med de som er eldre enn oss. Men her på Åssiden kan vi bli enige om hva vi diskuterer, og vi forstår hverandre siden vi er i samme aldersgruppe.

Vi vet at ungdommer trives best med å gå på skole sammen med jevnaldrende. Resiliens (klare seg på tross av) forskning viser også at vennskap er den beste «medisin» for mennesker som har traumer i bagasjen. Introduksjonssenteret er en god læringsarena for voksne elever, men for ungdommene er det ikke optimalt å gå i en klasse med for eksempel sine egne foreldre.

Alle våre elever har opplevd mye i sine unge liv. En del er enslige mindreårige, og andre har slitt på andre måter. Felles for dem alle er at de har store ressurser og verdifulle erfaringer. Disse kan komme dem selv og samfunnet til nytte, hvis de får gode vekstvilkår i en sårbar alder. Hvis ikke de møter en kultur der de trives og lærer, hvis ikke de får mulighet til å utvikle gode relasjoner, vet vi at veien framover kan bli alt annet enn lys og fri. For oss som er så heldige å omgås med disse flotte ungdommene hver dag, er det enkelte menneske utrolig verdifullt. Personlig berører hver enkelt elev sin historie meg sterkt, og det å få være en liten del av en forhåpentligvis god utvikling der læring skjer, er den beste jobb jeg kan tenke meg.

Det er mye mer jeg har lyst til å formidle fra vårt fagmiljø her på Åssiden. Ulike ting som skaper en hverdag for elevene, der de blir sett, der de opplever et stort metodemangfold og læringstrykk, god struktur og tydelige, engasjerte og blide ansatte. Dette skal vi utdype i videre dokumentasjon av prosjektet og læringsresultater i inneværende skoleår.

YES WE CAN

Eleven fra forrige skoleår sa videre:

  • Til slutt er vårt budskap at de som er under 23 kan få komme her på Åssiden VGS. Vi håper at politikerne tenker positivt rundt det og blir glade de også.

Og med disse ordene er jeg glad for at vi på tvers av forvaltningsnivåer har lykkes i å tenke helhetlig  i forhold til en formell langsiktig avtale mellom DK og BFK om rammer for Kombinasjonsklasser på Åssiden VGS.

Kombinasjonsklassene går nå over i drift fra 2017!

Takk til alle som har vært med på å realisere dette!  Det betyr mye for mange!