Lærertrainee Drammen – et toårig program

Skrevet den 9. desember 2016 av Profesjonsutvikling

5 ganger i året samler vi gjengen med nyutdannede og nytilsatte i Drammensskolen i Kompetansesenteret. Nettverkene inneholder refleksjonsspørsmål i forkant, faglig påfyll, deling av erfaringer og oppgaver som skal prøves ut i eget klasserom.

Tilbakemeldingene på disse nettverkene har vært at de er svært nyttige, det er godt og viktig å møtes i en slik setting i sine første arbeidsår. Men at det er et gjennomgående ønske at vi utvider dette nettverket til å gå over to år.

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene er forslaget fra neste skoleår av å innføre «Lærertrainee Drammen». Et toårig oppfølgingsprogram av nyansatte. Selve innholdet vil utvikles sammen med skoleledere i Læringsløpet. Det skal være helhetlig og det skal være med å sikre gode overganger og bred kompetanse.

Følgelig vil vi vurdere å se barnehage, skole og oppvekst i sammenheng på noen av samlingen der dette er hensiktsmessig.

Fredag 2.desember hadde vi besøk av Lene Heckmann som driver Kompetansesenteret Heckmann i København. Hun har skrevet flere bøker og er kjent for sitt arbeid rundt vurdering for læring generelt og «Den gode time» spesielt. I disse dager lanserer hun også sin nye bok «Lærende tankesett». Begge disse bøkene var tema på nyutdannet netteverket denne fredagen. En dag fullspekket med praktiske øvelser, faglig påfyll og verktøy til å ta i bruk dagen etter i eget klasserom.

Vi tok en prat med Lene og to av de nyutdannede som deltok på denne samlingen om det å være nyutdannet lærer. Hør innslaget på vår podcast «Læringsløp Drammen»!