Lekeressurs

Skrevet den 13. juni 2016 av Barnehage Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet Profesjonsutvikling

Selv om hovedoppdraget til MIB Drammen er langsiktig rekruttering av menn til barnehageyrket, beholde de mannfolka vi har og holdningsarbeid og bevisstgjøring i måten vi møter jenter og gutter, mener vi at det også gir positive ringvirkninger på andre områder.

Læringsløpet Drammen understreker noe av det, som livsmestring, inkludering, arbeidslivserfaring, fremragende læringsmiljø for barna og elevene. Samtidig knyttes barnehage og skole tettere sammen, noe som kan styrke samarbeidskulturen på lang sikt.

Vi tror Lekeressurs er et riktig og viktig rekrutteringsarbeid for å få flere menn til å jobbe i barnehage, vårt mål er å få ”sådd” et lite frø hos noen av dem og at de forhåpentligvis får en positiv opplevelse slik at de kanskje velger barnehage på et senere tidspunkt i livet.

Flere og flere barnehager hiver seg på prosjektet og fylkesmannen fortsetter å bevilge penger, så det betyr at flere elever kan få tilbud om jobb!

Gutta som får tilbud om jobb i barnehagen skal være tilstede og leke med barna. De skal være aktive i leken på barnas premisser, men også ta initiativ til aktiviteter som tegne, male legobygging, musikkstund, fotball, ski-skøyteaktiviteter, lesegrupper m.m. Som Lekeressurs får guttene mannlige ansatte i barnehagen som veileder. Veilederen skal bidra til at guttene får et innblikk i hva det innebærer å jobbe i barnehage.

Prosessen starter med at veiledere besøker skolene som samarbeider om prosjektet og gir informasjon, viser film,  se filmen her og hjelper til med søknadsprosessen. I søknadsskjemaet skal guttene si litt om interesser og hva de evt. kan tenke seg å gjøre i barnehagen og med barna. De som får jobb blir kontaktet pr. telefon.

Når alle guttene har fått tilbud om jobb innkalles de til et formøte i barnehagen der de snakker med deres veileder og får en omvisning i barnehagen og kan diskutere/spørre i forhold til forventninger/innspill.

For ungene i barnehagen er det stor stas med store gutter som vil ake, bygge, spille spill eller bare være der, ”se meg” eller slå av en prat.

Følg lenken til netttsiden til Menn i Barnehage http://www.mibdrammen.no/hva