Livsmestring og relasjonskompetanse i skolen

Skrevet den 23. oktober 2018 av Livsmestringskompetanse

Et viktig mål ved relasjonsarbeidet i skolen er å fremme elevenes psykiske helse. Elevene trenger å utvikle trygge relasjoner i skolen slik at de får støtte i sin læring og utvikling

16.11.2018  får vi besøk av Guro Øiestad fra psykologisk institutt i Oslo som skal snakke om livsmestring og relasjonskompetanse i skolen.

Et viktig mål ved relasjonsarbeidet i skolen er å fremme elevenes psykiske helse. Øiestad tenker at det er en utbredt misforståelse at skolen først og fremst kan fremme psykisk helse ved at elevene skal sette psykisk helse på pensum – at de skal lære om psykisk helse i et eget fag. Det kan selvsagt være nyttig for barn og unge å lære om tanker, følelser og normalpsykologi. Men det elevene primært trenger er å utvikle trygge relasjoner i skolen slik de får støtte i sin læring og utvikling

Øiestad er en ressurs i forhold til livsmestring og relasjonsarbeid og vil inspirere og utfordre oss på sine tanker om livsmestring og relasjonskompetanse i skole.
Guro Øiestad er en kapasitet innenfor sitt område og er engasjerende å høre på . Dette er en dag som er svært sentralt for alle som nå skal i gang med Læring for livet på ungdomsskolene.

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/artikler/2017/mars/godt-relasjonsarbeid-gir-effektive-skoler/

Påmelding i kursportalen : https://kursportal-laringslopdrammen.no/aktivitet.html?aktivitet_id=330