Livsmestringskompetanse i ungdomsskolen

Skrevet den 30. august 2018 av Livsmestringskompetanse

I drammen skal nå ungdomsskolene i gang med Læring for livet som er et treningsprogram som inngår i en helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse og som skal bidra til økt livsmestringskompetanse. Programmet skal være med på å utvikle robuste barn og unge som mestrer egne liv, og forankres i generell del og i… Read more »

I drammen skal nå ungdomsskolene i gang med Læring for livet som er et treningsprogram som inngår i en helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse og som skal bidra til økt livsmestringskompetanse. Programmet skal være med på å utvikle robuste barn og unge som mestrer egne liv, og forankres i generell del og i faget utdanningsvalg. Programmet skal bidra til å bli en del av skoleflokken, hindre utenforskap, gjøre rustet til å tåle motstand og motgang.

Delområdene i Læring for livet er :

  • Å mestre egen situasjon -Psykisk helse
  • Å mestre samspill med andre -Sosiale ferdigheter
  • Å mestre egen framtid -Utdanningsvalg

I utvikling av treningsprogrammet har vi hatt en bred involvering med elever og lærere fra alle ungdomsskolene i Drammen ,ansatte fra Senter for oppvekst og Universitetet i Sørøst – Norge som har kommet med innspill til innhold i utviklingen av treningsprogrammene.

Vi ser frem til at Læring for livet blir en viktig komponent i ungdomsskolen hvor livsmestring settes på agendaen !