Nettverk for fremmedspråk i skolen ønskes

Skrevet den 18. april 2016 av 8.-10. trinn Digital læring Språklig kompetanse

Våren 2015 gjennomførte jeg masterstudiet: Fremmedspråk i skolen i (engelsk) ved Høgskolen i Østfold ved siden av full jobb ved Marienlyst ungdomsskole. Masterstudiet er skreddersydd for lærerstudenter og ferdig utdannede lærere som ønsker å få lektorkompetanse i engelsk, tysk og fransk. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og universitetene i Växjö og Göteborg.

Grunnen til at jeg bestemte meg for å ta master var at jeg lett kunne kombinere lærerjobben min med masterstudiet. Programmet er et nettstudium og svært fleksibelt. Studiet består av åtte obligatoriske emner og en avsluttende masteroppgave.

Emnene i faget var ganske varierte og forskningsbaserte: Vi lærte mye om alt fra bruk av digitale verktøy i engelskundervisningen. ETwinning, memrise.com, corpora.com, interkulturell kommunikasjon i et didaktisk perspektiv, kjønnsspørsmål, det flerkulturelle i postmoderne barne- og ungdomslitteratur, de litterære tekstenes didaktiske potensiale, språkvariasjon i engelsk og formativ vurdering av elevtekster var noe av det vi gikk gjennom i løpet av semestrene.

Et viktig aspekt ved dette studiet var det sosiale samværet og den direkte kontakten mellom oss studentene og lærerne på de ulike digitale læringsplattformene. Gjennom forskjellige aktiviteter som blogg og diskusjonsforum for ulike didaktiske emner ble dette nettverket et møtested for både studenter og lærere. Vi reflekterte rundt disse emnene, startet og førte en diskusjon og utvekslet ideer og kunnskap, undervisningsopplegg og erfaringer omkring engelsk språkundervisning og språkdidaktikk. I tillegg lærte vi å dele dokumenter og vurdere hverandres tekster. Det var mye fokus på faglig innhold, ferdigheter og formidling.

Jeg føler at jeg har fått stort faglig utbytte og hevet min faglige kompetanse i engelsk. Jeg føler meg også trygg i min posisjon som språklærer.

Nå som jeg har avsluttet masterstudiet, har jeg i hverdagen min som språklærer et savn for faglige diskusjoner. Jeg er medlem i lukkede Facebook -grupper for engelsk- og fransklærere, men det er ikke det samme. Det jeg savner mest er et nettverk for språklærere hvor vi kan være ressurser for hverandre og bidra til å styrke hverandre faglig og profesjonelt.