Sammen om de samme barna

Skrevet den 29. juni 2018 av Livsmestringskompetanse Ressursmobilisering

Barneverntjenesten inviterer til informasjonsmøte 10. oktober.
Sammen med deg ønsker Drammen barneverntjeneste å utvide sine muligheter for et nært og lokalt tilbud til drammensbarna.

Barneverntjenesten samarbeider med familier som av ulike grunner trenger hjelp til sine barn. Noen ganger må hjelpen gis utenfor hjemmet. Vi ønsker i større grad å kunne tilby tjenester i barnas nærmiljø tilpasset den enkeltes behov. Drammenseren er mangfoldig, og barnevernets hjelp må speile dette mangfoldet.

Om du er singel eller i parforhold, har barn eller ikke, bor i leilighet eller hus – vi vil komme i kontakt med deg, og mangfold er stikkordet! Du har overskudd og mulighet til å bistå på kort varsel. Du kan romme et barn i krise, du kan møte et barns uttrykk med forståelse og omsorg og du ser nytten av å ta imot hjelp og veiledning. Du håndterer situasjoner med avvisning og andre dilemmaer som kan utfordre deg. Du har forståelse for barneverntjenestens arbeid. Du vil alltid ha friheten til å si nei når du blir kontaktet. Vi oppfordrer ALLE til å ta kontakt.

Barnet som kommer til deg følger din families hverdag og de rutiner dere har. Du følger barnet til barnehage, skole eller annen hverdagsaktivitet. Barnet vil kunne være hos deg alt fra 1 døgn til 1 måned, i noen tilfeller lenger.

Fra barnehageansatt: «Når barneverntjenesten for en tid tilbake måtte flytte Markus på kort varsel, fikk vi ansatte i barnehagen spørsmål om noen kunne ivareta han for en kortere periode. Barneverntjenesten og foreldrene måtte finne ut sammen om hva som ville være det beste for Markus fremover. Slik Markus hadde hatt det frem til nå kunne ikke fortsette, det var skadelig for hans helse og utvikling. Jeg visste jo at det var mye som var vanskelig hjemme hos Markus, og jeg hadde lenge vært bekymret for hvordan han egentlig hadde det. Jeg ringte mannen min og ingen av oss var egentlig i tvil, men siden vi har to eldre barn, var det viktig at de også fikk si sin mening. Vi ga tilbakemelding til barneverntjenesten samme ettermiddag om at dette føltes riktig for oss. Det er klart at det måtte være det beste for Markus, -å få komme til noen han kjente litt, og ikke minst å kunne fortsette i barnehagen som før. Alt ble ikke nytt og vanskelig liksom. Markus ble jo bare en del av familien, og fulgte vår rytme. Selv om hele situasjonen må ha vært vanskelig for foreldrene til Markus, tror jeg faktisk de også satte pris på at han var hos noen i nærheten og ikke måtte flytte langt unna.»

Hvis du blir nysgjerrig på et slikt oppdrag er du hjertelig velkommen til informasjonsmøte hvor du vil få høre mer om hva dette innebærer og om våre planer for lokal tiltaksutvikling.

Onsdag 10.10.2018 kl. 19 – 21. adr.: Wergelandsgate 9

Kontaktinformasjon: Mette Barth Andersen mobil 408 01 484, Tiltaksutvikler