Samspill og språkutvikling i skjønn forening

Skrevet den 23. mai 2017 av Barnehage Skole Språklig kompetanse

Pedagogisk medarbeiderskole – språklig kompetanse. En av de viktigste faktorene i barns språkmiljø er den voksne som barnet møter i barnehagen, på SFO/AKS og på skolen.  En dag i barnehagen, skolen og SFO/AKS består av utallige hverdags- situasjoner der barna kan bruke og utvikle språket aktivt, og et godt språkstimulerende miljø preges av voksne rollemodeller som bruker språket i samspill med barna hele dagen.

Startskuddet for pedagogisk medarbeiderskole i Drammen kommune gikk av med et smell i februar 2017. Drammen kommune satser stort på en yrkesgruppe som bruker mye tid sammen med barn og unge hver enste dag – og per i dag  har  300 pedagogiske medarbeidere fra Drammensbarnehagen og Drammensskolen startet et kompetansenettverk innen språk og språkutvikling.

Målsetningen til Drammen kommune er at alle pedagogiske medarbeidere i barnehager, skoler, SFO og AKS gjennomfører dette viktige kompetansetiltaket.

Målsetningen for nettverket er at pedagogiske medarbeidere i barnehager og skoler i Drammen kommune har grunnleggende kunnskap om barns språkutvikling, hvordan voksne stimulerer til et godt språkmiljø og er en god språkmodell.

Deltakerne deltar på nettverkssamlinger gjennom en tidsperiode på 1,5 år. Nettverksarbeidet består av:

  • Nettverkssamlinger over 6 ganger, ledet av foredragsholdere fra Bro Aschehoug
  • Utprøving i praksis
  • Felles refleksjon over erfaringer og utprøving
  • Lese felles faglitteratur

 

Første samling i nettverket omhandler temaet: «Hvordan lærer barn språk?»

Foredragsholder er Anne Høigård – forfatter av boka Barns Språkutvikling-Universitetsforlaget (2016)

Det er særlig 3 hovedelementer som vektlegges i denne samlingen:

  • Alle barn må få delta aktivt i språklig samspill i et aksepterende miljø!
  • Den voksnes kroppsspråk og prosodi er viktig!
  • Det må lønne seg følelsesmessig å snakke!

Ivrige deltakere på nettverk har etter første samling reist tilbake til praksis med denne utfordringen:

Tenk over om det er et eller to barn på din avdeling/gruppe som ikke pleier å snakke så mye, eller som du sjelden snakker med. Prøv aktivt å etablere samtaler med dette/disse barna i perioden fram til neste samling. Prøv spesielt å legge merke til hvilke kroppsspråklige og prosodiske signaler som er med i samtalen:

  • fra barnets side
  • fra din side

Tenk igjennom om dine signaler er tydelige nok til at barnet føler seg sett og tatt imot både følelsesmessig og når det gjelder innholdet i samtalen. Bruker du f. eks. blikket ditt til å signalisere interesse og forventning til hva barnet vil si? Kan du bruke enkelte signaler mer bevisst slik at kommunikasjonen blir bedre?