Skole og idrett i Canada

Skrevet den 21. april 2017 av Fysisk aktiv læring Ressursmobilisering

Buskerud Idrettskrets og Skiforbundet (avdeling hopp) inviterte med seg Drammen Kommune til Vancouver i Canada i mars.

I Canada har de innført en modell kalt Long- Term Athlete Development program (LTAD). I modellen jobbes det systematisk med å tilpasse treningen til barn og ungdoms utviklingsnivå ut i fra en forståelse for at gitte ferdigheter best utvikles i ulike perioder av oppveksten. Helt sentralt står viktigheten av tidlig å få på plass de fysiske ferdighetene som ligger til grunn for all seinere mestring – den grunnmuren de kaller «Pysical Literacy». Videre vektlegger de et høyt aktivitetsnivå, allsidighet, et nedtonet konkurransefokus og et erklært mål om å gjøre alle Kanadiere aktive for livet.

Vi møtte Richard Way og Istvan Balyi, arkitektene bak LTAD modellen, på deres hjemsted i Victoria og fikk et grundig innblikk i tankene bak og deres erfaring med å implementere modellen i idretten så vel som i skolen.

LTAD-modellen

 

 

 

Vi har også besøkt og fått fremvist ulike digitale løsninger for å fremme og motivere for mer fysisk aktivitet i skolen. Både programmer for å øke barns motoriske kompetanse og programmer for å motivere til et bevisst forhold til helse og aktivitet.

På PISE (Pacific Institute for Sport Excellence) fikk vi høre om hvordan de drev kompetanseutvikling av idrett og skole sammen. På PISE tilbys kompetanseheving for skolene med utgangspunkt i at lærerne som har ansvar for «Physical Literacy» i skolene ikke er spesialiserte inn mot dette feltet, men underviser i mange andre fag også.  Idrettsstudenter tilknyttet PISE gjennomførte kurs for barnehager og skoler.

Vårt besøk i Vancouver ble avrundet med et besøk hjemme hos Tine Moberg- Parker. Hun er en norsk lærer og seiler. Som lærer i canadisk skole og trener i det Canadiske seilforbundet hadde hun mye å berette rundt skole og idrett. Hun har to aktive barn som hun opplevde nytte godt av den allsidige og aktive tilnærmingen. Hun var opptatt av LTAD og fortalte engasjerende om skole og idrett fra sitt hjem. Kanadierne var varme og gjestmilde i sine møter med oss og vi ble i flere tilfeller invitert hjem til de vi skulle i møte med.

Konklusjonen på turen blir at idrett og skole kan jobbe sammen for å skape aktive lokalsamfunn med fokus på av livslang bevegeleseglede. Idretten ønsker at norske barn og unge utvikler motoriske ferdigheter, mestring og motivasjon til å kunne delta i ulike idretter på sikt. Skolene på sin side trenger barn med de samme ferdighetene og helse til å stå godt i skolegangen sin.

Idrettslagene spiller allerede i dag en viktig rolle for lokalsamfunnene i Drammen og vi vil videreutvikle dette til et enda mer forpliktende samspill med skolen i tiden fremover. Denne turen danner et godt grunnlag for dette samarbeidet.

Øyvind Thorsen (BIK), Frode Ellingsen (Drammen Kommune), Tore Øvregård (Skiforbundet/hopp)  og Richard Way (Canadian Sport for Life)

 

I underetasjen hjemme hos Richard Way. (Richard Way, Istvan Balyi, Tore Øvregård og Øyvind Thorsen)

 

 

Skrevet av

Øyvind Thorsen (Buskerud Idrettskrets) og Frode Myhre Ellingsen (Drammen