Slå på ring

Skrevet den 9. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

En tradisjonsrik lek – som fortsatt fenger.

Foto av ukjent opphav merket med fribrukslisens

Slik gjør du:  

Viktig å avklare med barna før leken starter at en ikke skal slå hardt men tar på ryggen som at det barnet kjenner det. 

Barna står i en ring og holder hverandres hender og synger/sier verset om og om igjen mens ett utvalgt barn går utenfor ringen for å slå på ringen. I det hun eller han slår på et av barna i ringen, stopper alle å synge og den som ble slått på ryggen må løpe om kapp med den utvalgte motsatt vei for om mulig å rekke tilbake til den sanne plassen i ringen. 

Den som kommer sist skal slå på ringen neste gang. 

Utstyr: 

Uteområde. 

Regla “Slå på ring”. 

Regla går slik: “Slå på ring, slå på ring, slå på hvem du vil, slå på kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt”.