Soundbeam

Skrevet den 22. mars 2018 av Fysisk aktiv læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet

Å kunne ytre seg gjennom musikk og musikalske virkemidler er et vesentlig trekk ved det å være menneske. (Utdanningsdirektoratets kjerne-elementer 2017/2018)

Frydenhaug skole gikk sommeren 2017 til innkjøp av Soundbeam (beskrevet nærmere under). Vår skole er antagelig den eneste i Norge som har den nyeste versjonen av Soundbeam. Mange av våre elever har store kognitive, motoriske, og atferdsmessige utfordringer, og er derfor helt avhengig av tekniske hjelpemidler og god tilrettelegging for å lære. Soundbeam er et unikt hjelpemiddel som har et nedslagsfelt som favner alle våre elever.

Soundbeam kan beskrives som et usynlig instrument, ikke bare usynlig, men elastisk. Oppfunnet på 1980 tallet. Et system som bruker ultralydstråler for å måle bevegelser. Synthesizerteknologien i Soundbeam leser bevegelser og omdanner de til musikk. Soundbeam gir en unik mulighet til å tilpasse opplæringen ut fra den enkelte elevs forutsetninger, interesser og musikksmak. For å forstå hva Soundbeam er foreslår vi å ta en titt på denne filmen

Læringsløp Drammen

I kjernen av hovedmodellen for realisering av Læringsløp Drammen står det at eleven skal lære «å realisere sitt fulle potensial». Soundbeam er et teknologisk hjelpemiddel som gir mulighet for fysisk aktiv læring, kreativitet, sosial og emosjonell kompetanse. Alt dette bidrar til å realisere «sitt fulle potensial».

Om individuell opplæringsplan (IOP) i Opplæringsloven

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. (sakset fra Opplæringsplanen)

På Frydenhaug skole har alle elevene Individuell opplæringsplan, og det har værtviktig for oss å knytte undervisningen opp mot denne. Vi ser at Soundbeam er spesielt godt egnet til å jobbe med følgende hovedområder i IOP:

  1. Fysisk aktiv læring
  2. Atferdsendringer
  3. Sosiale mål (kommunikasjon)

Bruksområder

  • Lek og moro = motivasjon til å lære.
  • Individuell musisering med mulighet for å spille som en musiker uten å ha noen forkunnskaper om musikk.
  • Fysisk aktiv læring der lydstrålen aktiveres med alt fra en liten bevegelse i en finger, til elever som kan gå og løpe til og fra en lydstråle.
  • Lære årsak – virkning, det vil si at elevene forstår at en bevisst bevegelse forårsaker en ønsket effekt, for eksempel å spille et instrument på Soundbeam. Denne kunnskapen håper vi å hjelpe eleven med å generalisere, dvs. kunne ta i bruk når som helst, hvor som helst og sammen med hvem som helst.
  • En terapeutisk innfallsvinkel i forhold til sosial fungering – (å spille sammen med noen ), målrettet bevegelse med ulike kroppsdeler, eller oppøve kommunikative ferdigheter. Musikken er ikke målet men midlet for å oppnå læring.
  • Sal- og scene: dramatisere historier med innspilte replikker på bryterne. For eksempel spille i band sammen, lage dans med musikk fra beamene.

Våre erfaringer etter utprøving

Våre erfaringer etter snart et skoleår med Soundbeam er overveldende positive. Vi ser at vi har et kraftfullt høyteknologisk hjelpemiddel som det tar tid å lære og utnytte fullt ut. Vi ser at elevene våre har store musikk- og mestringsopplevelser, det er ikke noe som er riktig eller feil når man spiller. Eleven er i sentrum, det stilles ingen krav om forkunnskaper, og resultatet høres ut som om man er en fullbefaren musiker. Soundbeam bidrar til å gjøre elevene våre trygge, aktive selvstendige mennesker. Vi opplever at elevene trives, mestrer og utvikler seg, og ikke minst blir flinkere til å samhandle med andre. Vi mener det er en fordel at det settes av faglærerresurser som kan utnytte og tilpasse Soundbeam ut fra hver enkelt elevs musikksmak og motoriske forutsetninger. Soundbeam gir store muligheter som et godt høyteknologisk hjelpemiddel i valgfaget «Sal- og sene» til alle våre elever. Her er det muligheter for å sette sammen elevgrupper på tvers av funksjonsnivå som sammen kan lykkes både med rollespill, dans eller å spille i «band». Vi gleder oss til å lære mer om Soundbeam, og planlegger en studietur til England for å kurse oss hos leverandøren.

Skrevet av Thor-Willy Karlsen og Peter Breadman