Status ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”

Skrevet den 15. januar 2016 av Ledelse Profesjonsutvikling

Høsten og vinteren 2015 ble det lagt ned mye godt arbeid i forbindelse med ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”. Engasjementet har vært på topp, deltakelsen har vært bred og innspillene har vært mange. ”Læringsløp Drammen” var også viktig tematikk da ledere i skole, barnehage og oppvekst gjennomførte årets vinterseminar på Soria Moria i forrige uke.

 

”Læringsløp Drammen” styres som et prosjekt med tydelige milepæler, og siden prosjektmandatet ble utarbeidet i august/september har følgende skjedd:

  1. 11. september vedtok styringsgruppa for ”Læringsløp Drammen” mandat og prosjektgruppesammensetning av fire prosjektgrupper som dekker hele læringsløpet fra barnehage til og med videregående nivå.
  2. 19. oktober samlet vi alle prosjektgruppemedlemmene på en todagers samling på Holmsbu, og mobiliserte en fantastisk entusiastisk og dyktig gjeng med faglig påfyll, samarbeid og praktisk informasjon.
  3. Fra 11. september til desember jobbet alle de fire prosjektgruppene med å svare opp prosjektmandatet. Parallelt jobbet alle barnehagene og skolene med det samme, og prosjektgruppene fikk barnehagenes og skolenes innspill til videre bearbeidelse.
  4. Leder for styringsgruppa, utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal og styringsgruppas sekretær, Hilde Schjerven, leder for kompetansesenteret, har ansvar for bearbeidelsen av prosjektgruppenes innspill.
  5. I desember laget kompetansesenteret i samarbeid med utdanningsdirektør en egen blogg for ”Læringsløp Drammen”. Utdanningsdirektør publiserte første innlegg, og målet er en levende og faglig god blogg som kan være med oss frem til 2020 som er det langsiktige tidsperspektivet til ”Læringsløp Drammen”. Bloggen finner du her: http://laringslopdrammen.no
  6. 29. januar samles prosjektstyringsgruppa til sitt andre arbeidsmøte, og skal drøfte og vurdere første utkast til handlingsplan. Styringsgruppa skal også ta stilling til nytt prosjektmandat for andre prosjektfase.
  7. Som det fremgår av milepælsbeskrivelsen skal prosjektgruppene, barnehagene og skolene jobbe i to faser til: 1. Jobbe videre med første handlingsplanutkast basert på andre prosjektmandat. 2. Når andre utkast til handlingsplan foreligger, skal prosjektgruppene vurdere helhet og sammenheng.

Hittil har prosessen vist oss at det bor mye kunnskap og mange viktige erfaringer blant ansatte og ledere i barnehage, skole og oppvekstområdet. Det er helt sentralt for at vi skal lykkes med ”Læringsløp Drammen” og for at hele oppvekstsektoren skal dra i samme retning.

 

Drammen, 12. januar 2016

Leder av styringsgruppa v/utdanningsdirektør

Jan Sivert Jøsendal

Prosjektsekretær v/leder av kompetansesenteret

Hilde Schjerven