Tanker om det å tenke grønne og røde tanker

Skrevet den 27. oktober 2017 av Barnehage Livsmestringskompetanse Sosial og emosjonell kompetanse

Å utvikle språk for følelser gjør det lettere for barna å formidle sin indre tilstand til andre og å forstå og regulere sine følelser. (Tetzchner 2012)

Grønne tanker – glade barn er et pedagogisk verktøy utviklet for barnehager for å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Målet er å hjelpe barn til å forholde seg konstruktivt til sine egne tanker. Tanker som skaper vansker kalles røde tanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles grønne tanker.

Dette kan være en god metode for å jobbe med barn som strever, men slik gode håndverkere bruker ulike verktøy for å løse ulike problemer er pedagogens faglige vurdering avgjørende. Uten pedagogens forarbeid kan metoden fort bli til et forenklet opplegg hvor grønne tanker og røde tanker blir gjort til svart- hvittanker; grønne tanker er bra og røde tanker er dårlige.

Et barn som har jobbet med dette sa til meg: «Røde tanker er viktige tanker. For meg er redd en rød tanke og hva hvis jeg så en løve som jeg ville klappe. Tenk om de røde tankene ikke hadde kommet, jeg ville jo bli spist!»

En god pedagog, eller en autoritativ voksenperson, jobber naturlig med dette i alle situasjoner i løpet av barnehagedagen.

Verktøyet Grønne tanker bør settes inn i en helhetlig pedagogisk sammenheng der det kan utgjøre en blant flere innfallsvinkler til et komplekst tema. Vi har flere gode verktøy vi bruker i Drammen som kan bidra til å gi barn et språk for følelser. Være sammen er et av de som brukes mest: “Jeg skal være meg, men gi plass til andre …” (Løveloven)

Psykolog Solveig Raknes har vært sentral i utviklingen av verktøyet Grønne tanker – glade barn. Verktøyet består av:

  • Boken «Sint og glad i barnehagen»
  • En rød og en grønn tenkebamse
  • Materiell til 18 samlingsstunder/samtaler
  • Hjelperveiledning
  • En modul på nettstedet Salaby (kun for datamaskin)
  • Appen Glade Maur