#Teknologi #Fremmergodelæringsmiljø #Fremtidenslæring

Skrevet den 28. mai 2018 av Digital læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet Skole

På Rødskog vil vi at alle elever skal oppleve å bli sett, likt og mestre noe hver dag. Målet er at elevene skal ha en Positiv Atferd i et støttende Læringsmiljø, der de Samhandler med hverandre for å lære. Kortere sagt PALS! Men hvordan får vi til det med elever som har så ulike behov? Ulike behov for å bli sett, hørt og utfordret for å kunne lære.  

Ideen grodde frem av et forskningsprosjekt fra Oregon. Der gjorde man et forsøk med skolestartere som hadde vist noe utfordrende atferd i barnehagen. Barna ble satt sammen i små lesegrupper da de begynte på skolen, før de verken hadde vist hva de kunne innen lesing eller hadde gjort noe «galt» på skolen. I gruppene ble det fokusert på lesetrening, gode underveisvurderinger og anerkjennelse for god progresjon. Elevene fikk dermed mye positiv oppmerksomhet og mange mestringsopplevelser av en voksen med god relasjonskompetanse. Oppfølgingen av elevene viste at de ikke viste tegn på utfordrende atferd de neste tre årene på skolen.  

Vi overførte derfor tankene bak dette forskningsprosjektet inn i Rødskoghverdagen og lagde våre egne læringsverksteder; uteverksted, matverksted, dramaverksted og ikke minst digitalt verksted.  

Det digitale verkstedet 

Mange elever er nysgjerrige og interessert i koding og det å selv kunne bygge opp spill. Dette ønsket vi å dra nytte av i forhold til mestringsfølelse, gode relasjoner og inspirasjon i det digitale verkstedet. Derfor startet vi opp verkstedet med grunnleggende ferdigheter i å kode en Micro Bit. Vi fikk lys til å gå av og på i forhold til om det var lyst eller mørkt i rommet, små vifter som gikk rundt i ulik hastighet, Micro Biten som forvandlet seg til å bli en spådomskule og som avslørte hemmelige kjærester, den ble et «stein, saks, papir spill», det ble programmert lyd og høydepunktet til slutt var å lage en robot. Kjempegøy når vi mestret dette, men også lærerikt når instruksjonene ikke stemte og vi måtte begynne på nytt. Det ble mye latter og samspill underveis.  

 

Deretter ble det Bloxels! Elevene levde seg inn i konstruksjoner av sine egne spillverdener med helter og skurker. Spillene har de delt med andre på nettverket for Bloxelsspillere, og her har de også prøvd ut andres spill.  

I tillegg til Micro Bit og Bloxels har elevene også prøvd seg på å bruke Spero. Her brukes to ulike apper. Den ene gir muligheten til å utføre oppgaver for å vinne XP, og den andre til å programmere Speroen slik vi ønsker.  

Så har det digitale verkstedet ført til at elever har opplevd mestring, blitt sett og likt i samspill med gode voksne?

Etter vår oppfatning er svaret JA! Når noen elever velger å snakke engelsk gjennom deler av timen og programmeringsspråket går varmt, når elevene er stolte av det de får til, når de hjelper hverandre og læreren når noen står fast og samarbeid er hovedstrategien for å komme frem til gode løsninger!

Eller når elevene uttrykker at dette er noe de skulle ønske de kunne gjøre hele tiden, når de ikke har lyst til å avslutte timene, de sier at de gleder seg til å komme igjen neste uke og flere fortsetter med prosjektene sine hjemme.

Ja da synes vi at vi har lykkes!