Troll i ord; Trekk kølapp og vent på tur. Eller?

Skrevet den 31. mai 2017 av Barnehage Språklig kompetanse

Troll i ord er et språkverktøy for barnehager som kombinerer eventyrfortelling, konkreter og tilgang til mange forskjellige språk gjennom en app. Gjennom deltakelse i et pilotprosjekt i samarbeid med Kompetansesenteret i Drammen kommune, har vi fått muligheten til å bruke Troll-i-ord i noen måneder. Vi har opplevd å nå inn til barn på en ny måte ved å bruke Troll-i-ord fordi vi får anledning til å involvere barnas morsmål i språkarbeidet. Min påstand er at Troll-i-ord på kort tid vil kunne styrke språkarbeidet til din barnehage ved å fungere som et supplement til allerede eksisterende virksomhet. Vår erfaring er faktisk at dette verktøyet gir tid, i motsetning til å ta den.

«Vi skulle bare vente til etter tilvenningene i august, men vi hadde så mange syke i oktober og november. Før vi visste ord av det var vi i gang med juleforberedelsene. Januar kom helt uten forvarsel og selv om påsken var sen i år, så kom den likevel usedvanlig tidlig. Nå er det mai. I mai er ingen på jobb. Det vet alle. Sommerferien har egentlig allerede begynt. Nei, vi får ta et løft til høsten. Ungene har hatt det greit i år også. Neste år får vi garantert mer tid». Kjenner du deg igjen helt eller delvis i dette?

Jeg kan fortelle deg at du får ikke mer tid senere. Er det en ting jeg som jobber i barnehage vet, så er det at vi alltid har mange parallelle prosjekter i prosess. Har vi begynt å implementere et prosjekt, så kommer det helst et nytt – gjerne påfulgt av et nytt. Det å frigjøre tid til implementering i virksomhetene er en stor utfordring i barnehagesektoren.

Vår erfaring med Troll-i-ord er imidlertid at det ikke krever mye forarbeid eller bruk av din plantid. Det er intuitivt og enkelt å ta i bruk, og fungerer som et supplement til barnehagens eksisterende språkarbeid. Vi opplever at Troll-i-ord gjør en stor forskjell i vårt språkarbeid!

Vi begynte i det små med en liten gruppe barn. Vi opplevde tidlig at materiellet som følger Troll-i-ord på Ipad, og i de «fysiske boksene» fulle av konkreter tilhørende eventyrene, fanget barnas oppmerksomhet. Når vi i tillegg kunne vise eventyrene på barnas eget morsmål, åpnet dette nye dører for oss. Barn vi ikke tidligere hadde nådd inn til responderte på en helt annen måte.

Et eksempel er et barn på 3 år som hadde språkutvikling tilsvarende 1 ½ år etter utredning. Fra å vise null interesse for aktiv deltakelse i aktiviteter eller sosialt samspill, gjenforteller han nå «Bukkene bruse» ved bruk av konkreter – samtidig som han bruker språket mer og mer. Konsekvensen er at barnet nå har begynt å uttrykke seg mer verbalt. I det siste har han også begynt å vise interesse for enkel rollelek og sosialt samspill. For oss er dette en solskinnshistorie.

Alt fra faste vikarer, pedagogiske medarbeidere, fagarbeidere og barnehagelærere har nå begynt å ta Troll-i-ord i bruk. Tilbakemeldingene er de samme; Barna er veldig begeistret og følger med. Barna etterspør det og de vil gjerne høre eventyrene på sitt eget morsmål. Det har ført til at vi også nå gjennomfører språksamlinger på tvers av alder i barnehagen. Fellesnevneren er morsmålet. På en av disse samlingene opplevde vi at ei jente fra Somalia begynte å hoppe og skrike av glede da hun fikk høre et eventyr på somalisk for første gang. Det var en sterk og rørende opplevelse for et pedagoghjerte.

Hvordan hver enkelt barnehage i Drammen jobber med strategisk språkutvikling, tror jeg er varierende. Spesielt i når det gjelder språkstimulerende aktiviteter for tospråklige. Forskning viser at anerkjennelse og styrkning av barnets morsmål er en viktig faktor for å lære norsk. Troll-i-ord kan være en nøkkel i dette arbeidet. For Senterbarnehagen FUS er Troll-i-ord nå et av våre viktigste verktøy i for språkstimulerende tiltak for både etnisk norske og flerkulturelle.

Da jeg var i Legoland med ungene i fjor sommer sto vi mye i kø. Det var til tider veldig frustrerende. Til vår store forbauselse oppdaget vi at noen gikk rett forbi køen i noe som het: «Priority Pass». Ungene mente at de som gikk der snek i køen. Jeg klarte ikke å si meg uenig. Har de mer penger enn oss pappa? Spørsmålene haglet. Jeg vet ikke hvordan de hadde fått tak i det, men jeg skulle gjerne hatt et sånt halsbånd.

Uten sammenlikning for øvrig opplever jeg at mange av prosjektene vi skal gjennomføre beveger seg sakte fremover i en kø. Ting tar tid. Gjennom deltakelse på kursene til Pål Roland har jeg lært at endring tar mellom tre til fem år. Skal vi da utsette bruk av Troll-i-ord i påvente av gjennomføringen av andre prosjekter?

Mitt håp er at du lar Troll-i-ord få et «Priority Pass». Vår erfaring er at det krever svært lite å komme i gang. Egentlig bare at du har tilgang til materialet og tar det i bruk. De som først og fremst står igjen som vinnerne er barna, men det forenkler også ditt arbeid.

Uten sammenheng til konteksten, men i tidens ånd, velger jeg å avslutte med å sitere store ord fra en mann jeg aldri før har sitert (og aldri kommer til å sitere igjen):

«It’s great. Absolutely fantastic. It coulden’t be better» (President Donald Trump)