Tusenbeinet

Skrevet den 24. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

Denne leken øver opp samarbeidsevne, og gir mange muligheter for allsidig bevegelseslek.

Aktivitet sendt inn av Bacheparken barnehage.

Denne leken øver opp samarbeidsevne, og gir mange muligheter for allsidig bevegelseslek.

Foto: Michael Hodge/Flick

Slik gjør du:

Legg to tau parallelt ved siden av hverandre på bakken med litt mellomrom. 

Barna som er med stiller seg i midten på en lang rekke mellom tauene og tar dem opp. Barna har nå et tau i hver hånd. 

Den som står først, er hodet på tusenbeinet og bestemmer retningen hvor tusenbeinet skal gå, hvordan, og tempo. Tusenbeinet kan løpe, slenge med bena, gå beklengs ,hoppe, hinke , gå sikksakk etc.  

Utstyr:

To tau