Utviklingsrådgivere for Senter for Oppvekst er nå igang

Skrevet den 12. februar 2018 av Livsmestringskompetanse Oppvekst Profesjonsutvikling

Endelig er vår to nye utviklingsrådgivere som skal jobbe med oppveksttjenester på plass og klare til å fasilitere og iverksette utviklingstiltak rettet spesielt mot de ansatte i sektor oppvekst. De er vel installert på kontoret i Dronninggata 15 og skal jobbe tett med ledelsen og planrådgiver for å operasjonalisere målene i Læringsløp Drammen nå fremover.

Kjetil Nilssen, (bilde øverst) kommer fra Senter for Oppvekst som tjenesteleder av Forebyggende oppveksttjenester. Har tidligere lang erfaring fra barne og ungdomspsykiatrien.

Linda Lerbak  (bilde nederst) kommer fra en stilling som fagleder for Barneverntjenesten i Øvre Eiker. Hun har praksisnær erfaring samt jobbet med kvalitets og utviklingsarbeid.