”Være Sammen gjør deg i godt humør, på et vis”

Skrevet den 13. september 2016 av Barnehage Profesjonsutvikling Sosial og emosjonell kompetanse

Ordene kommer fra en pedagog jeg traff i Seljord. Det kom så spontant, som en sidereplikk til en annen kursdeltaker som stilte meg et spørsmål om Være Sammen. Og med sitt store smil var hun overbevisende!

De siste årene har jeg tenkt at det å jobbe i barnehage er spennende, det er gøy og det er utfordrende. Vi som jobber med barn og familier i barnehagen har aldri blitt stilt så store krav til og blitt regnet med på samme måte som nå. Naturlig nok, når forskning viser hvordan grunnlaget for menneskets fysiske og psykiske helse livet ut legges de første årene. Mobbing og utestenging i barnehage og skole er en risiko for god og sunn utvikling. Det betyr at vi må skaffe oss kompetanse, for å være sikre på å løse vårt mandat.

Statped (StadpedMagasinet 1-16) viser til at barn i barnehage og skole kan være usikre på hva mobbing er, at mange barn og unge er utrygge på å si ifra om situasjoner som oppstår, og at de ofte velger å forsøke løse problemene selv fordi voksne ikke vet hva de skal gjøre eller gjør vondt verre. Derfor blir vi sjanseløse mot mobbing og utfordrende atferd uten kompetente voksne. Det er mye god energi i samarbeidet mellom Læringsmiljøsenteret og Være Sammen. Dette blir du i godt humør av! Her møter barnehagens praksis et forskningsbasert og teoretisk rammeverk. Det reflekteres, forstås og skapes endring til ny felles, beste praksis.

Blikket vender innover. Det er jeg som voksen som skal bli kompetent til å skape endring hos barnet – gjennom å endre meg selv. Når jeg kjenner til relasjonens betydning for barnets trivsel og utvikling, er det mitt ansvar å skaffe meg kunnskap og trene på den aller beste praksis. Hver dag, fra 6.45 til 17.00 (og når jeg møter barnet i butikken etter stengetid) skal mine interaksjoner med barnet fortelle at jeg liker deg, jeg lytter og respekterer deg, det er gøy og spennende å være sammen med deg og du vet og kan mye. Samtidig har jeg klare forventninger til deg og vil hjelpe deg til å lære sosialt aksepterte måter å være sammen på. Slik er jeg en varm og grensesettende voksen. En autoritativ voksen.

vaeresammen

Summen av en hel barnehage (og en hel kommunes) forståelse av dette blir så uendelig mye større enn summen av den enkelte medarbeider og den enkelte barnehage. Det magiske ligger i at vi alle forstår, og utvikler en kollektiv praksis ut fra de samme verdiene og teoriene. Den varme og grensesettende voksne som felles premiss

Barna medvirker, og hjelpes til å finne det autoritative perspektivet i seg selv. Både å få lov og plass til å være seg selv, og samtidig gi plass til andre. Dette skjer når voksne rundt barnet griper inn i situasjoner som er i ferd med å utvikle seg negativt og hjelper barnet til å ta gode valg, og når voksne stiller krav til å delta i fellesskapets oppgaver. Slik dannes normer i barnet, og positive erfaringer lagres i minnebanken.

Alle barn har kraft i seg til å mestre, uansett bakgrunn. Det er de voksne sammen med barnet som skal sørge for at denne mestringen finner sted. På veien får du og barnet hjelp fra Regnbueløven, som snakker et språk barn forstår:

«Jeg klarte det! Løvelov-sangen støttet meg! Løveloven er så koselig at den støtter kroppen min så jeg klarer!»

Foreldrene involveres i barnehagens endringsarbeid. De får den samme informasjonen og tilgangen på kunnskap som barnehagens personale. En viktig del av Være Sammen-satsningen er et solid hjem – barnehagesamarbeid der målet er at foreldre blir tryggere, og relasjonen mellom barn og foreldre styrkes så den støtter barnets utvikling.

Fra nå og inn i evigheten! Være Sammen går ikke over. Være Sammen er noe vi skal holde på med så lenge det finns barnehager. Det er ikke et blaff, det er ikke tilfeldig. Være Sammen blir grunnmuren for så mye annet vi skal bygge virksomheten vår på i barnehagen.

Være Sammen gjør noe positivt med kvaliteten, fordi den samler, forplikter og stiller krav til en pedagogisk standard som gjelder for alle voksne i barnehagen, uansett om du har pedagogisk utdanning eller ikke. Den kan du ikke være i mot eller velge bort når din barnehage er en Være Sammen-barnehage. Å få ta del i et lærende fellesskap, sammen med barn og foreldre, det gjør deg i godt humør!

Les artikkel om Den autoritative voksenstilen som beskyttelse her