Velkommen til Kick Off 17. august i Drammenshallen

Skrevet den 3. august 2016 av Ledelse

Årets Kick Off skal handle om Læringsløp Drammen, og i underkant av 2000 deltakere fra barnehage, skole, oppvekst og gode interne og eksterne samarbeidspartnere skal fylle Drammenshallen etter en god og lang sommerferie.

Én viktig fellesnevner for hele arrangementet er hvordan skape de beste forutsetningene for læring, vekst og utvikling på individ- og organisasjonsnivå. Vi har hentet noen av de mest anerkjente kreftene i landet for å fylle dagen med innhold og inspirasjon. Donkeyboy og Fredrik Fredrik Høyer skal stå for den musikalske og kulturelle delen. Trine Lise Olsen (http://www.trineliseolsen.no/bio/) skal spe på med en krevende blanding av humor og refleksjoner til ettertanke. Innledningsforedraget skal holdes av professor Marit Rege, og hun skal bl. a snakke om læringens betydning fra barnets første år og frem til voksen alder. Torgeir Waterhouse i IKT-Norge skal også snakke læring, men spisser læringen inn i en digital kontekst. Ordfører Tore Opdal Hansen vil holde velkomsttalen, og vil ønske alle deltakerne velkommen til en viktig og lærerik dag.

Når dere ankommer Drammenshallen, vil kvalitetsplanen for Læringsløp Drammen og aktivitetsplanen fra kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst ligge og vente på dere. Mange gode krefter fra barnehager, skoler og oppvekst har vært med å utvikle kvalitetsplanen, og bystyret gav sin tilslutning til planens innhold, føringer og ambisjoner i siste bystyremøte før sommerferien. I min presentasjon, som jeg skal holde sammen med Hilde Schjerven, vil jeg legge vekt på hvorfor vi har utarbeidet denne planen, og hvilke konsekvenser dette får for hele oppvekstsektoren i Drammen. Kvalitetsarbeidet som er lagt ned i Drammen innenfor barnehage, skole og oppvekst er godt, og Hilde og jeg vil legge vekt på hvordan vi konkret kan utvikle kompetanse til å jobbe enda bedre sammen til fordel for barn og unge i Drammen. I Drammen vet vi at laginnsats og felles mobilisering gir positive resultater, og ikke minst at bedre resultater skapes ved å kombinere fokus på det nære ”her og nå”, langsiktige strategier og en erkjennelse av at det i alt kvalitetsarbeid finnes normer for kvalitet.

Med Kick Off 2016 setter vi søkelys på at ingen tidligere generasjon har vært så avhengig av kvaliteten i barnehage og skole. For å lykkes med Læringsløp Drammen skal vi i fellesskap jobbe for en vekstorientert utvikling hvor alle barn og unge blir møtte med høye forventninger uavhengig av ressurser, bakgrunn og kognitiv kapasitet. Høye forventninger skal suppleres med felles kvalitetsstandarder med konsekvenser for læringsmiljø, profesjonsutvikling og ledelse. Kick Off 2016 skal være en viktig milepæl for Læringsløp Drammen, og så vil ditt, dine kollegaers og vårt alles bidrag være avgjørende for de resultatene vi oppnår i årene fremover.

 KickOff kvadrat

Velkommen til Kick Off 2016 i Drammenshallen, og på vegne av meg selv og mine gode kollegaer skal vi gjøre vårt ytterste for at du skal få en god dag.

 

Med vennlig hilsen

 

Jan Sivert Jøsendal

Utdanningsdirektør