Kompetansebeskrivelser

Under knappene over finner du en oversikt over hva man kan forvente at et barn mestrer på ulike alderstrinn. Alle barn er ulike, og utvikler seg forskjellig. Variasjon er et spesielt viktig trekk ved normalmotorisk utvikling. Det betyr at barn mestrer ulike ferdigheter til ulik tid, og de kan utføres på ulik måte (Kvello, 2013). Denne oversikten må ikke ses på som et kartleggingsverktøy.

Kompetansebeskrivelsen viser noen milepæler i barns motoriske utvikling som kan gi en pekepinn på barnets generelle motoriske kompetanse i forhold til alder. I tillegg bør man vurdere i hvilken grad barnet viser variasjon i bevegelser og aktiviteter, og om barnet kan uføre en bevegelse og /eller aktivitet på flere måter. Barns læring skjer i stor grad gjennom deltakelse i hverdagsaktiviteter og lek, både i hjemmet og i barnehagen. Hverdagsaktiviteter er preget av en viss grad for gjentagelse, de strekker seg ofte over en tidsperiode, de inngår i samspill med andre personer, og de er meningsfulle for barnet. Lek er initiert av barnet selv og gir derfor mening for barnet. Ut ifra dette er lek og aktiviteter i hverdagen en viktig arena for barns læring. Lurer du på hvordan du kan bruke hverdagsaktiviteter for at barna kan oppleve mestring og utfordringer å strekke seg etter?

Da kan du gå hit