Kompetansesenteret

«Kompetansesenteret har som oppgave å styrke virksomhetenes forutsetninger for å lykkes med kompetansebygging og optimale læringsforutsetninger»

Kompetansesenteret skal tilby relevante og kompetansebaserte tjenester og læringsoppdrag. I tillegg skal de ansatte tilby veiledning og støtte til profesjonell praksisutvikling og fasilitering av møteplasser for felles kompetansebygging.

Nedenfor ser du en oversikt over rådgivere som for tiden er tilknyttet kompetansesenteret