Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst

Kompetansesenteret har som oppgave å styrke virksomhetenes forutsetninger for å lykkes med kompetansebygging og optimale læringsforutsetninger

Kompetansesenteret ledes av Hilde Schjerven, og skal tilby relevante og kompetansebaserte tjenester og læringsoppdrag. I tillegg skal de ansatte tilby veiledning og støtte til profesjonell praksisutvikling og fasilitering av møteplasser for felles kompetansebygging.

Her presenteres utviklingsrådgiverne, klikk for å se hva de kan bidra med!