Velkommen til Læringsverksted

  • Hva er Læringsverksted?
  • Kom på besøk!

Hva er Læringsverksted Drammen ?

Her kan du øve på programmering i praksis, teste ut VR briller og oppleve hvordan spill kan fremme læring. Du kan få låne utstyr for å prøve ut teknologi i egen praksis.Vi deler våre felles erfaringer og læringsopplegg  her

Læringsverkstedet er under utvikling og skal bli en arena hvor barn og ansatte i Læringsløp Drammen møtes for å utvikle profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Drammen kommune samarbeider med grunnskoleutdanningen på Universitet i Sør-Øst for å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i et prosjekt som heter  LUDO (Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser). Læringsverkstedet vil også være en arena for dette samarbeidet. Les mer om dette prosjektet her 

Følg oss på twitter

Læringsverkstedet er bemannet med veiledere mandag - torsdag våren 2019.

Hvis du eller noen av dine kollegaer har lyst til å besøke verkstedet for å lære, få inspirasjon eller ha en planleggingsdag er det bare å ta kontakt.

Kontakt Stig Halvorsen : stig.halvorsen1@drmk.no

Følg oss på twitter