• Hva er Læringsverksted Drammen?
  • Planlegg en læringsøkt
  • Ressurser
  • Film

Læringsverksted Drammen er en arena der barnehageansatte, skoleledere, lærere, lærerutdannere, studenter, barn, elever og andre innen oppvekst og utdanning får arbeide innovativt med digital teknologi.
Her får lærere og lærerutdannere styrket sin (profesjonsfaglige) digitale kompetanse og unge får erfare hvordan digital teknologi kan brukes i læringssammenheng.

Drammen kommune og Universitetet i Sørøst Norge drifter Læringsverksted sammen.
Lærerutdannere og studenter fra Drammens grunnskolelærerutdanning har dermed fått en ny kompetanseutviklingsarena og Læringsverksted et forskningsbasert partnerskap.

Følg oss på twitter

Læringsverkstedet er bemannet med veiledere mandag - torsdag våren 2019. Onsdag er  i utgangspunktet øremerket profesjonsdag for USN.

Læringsøkten er organisert slik at det er læreren/pedagogen som leder læringsøktene med elevene/barna og en av veilederne tilknyttet verkstedet er med som støtte og for å veilede under økten.

Du kan også låne med deg utstyr og gjennomføre selve læringsøkten på skolen din, med eller uten veiledning.

Hvis du eller noen av dine kollegaer har lyst til å gjennomføre en læringsøkt i verkstedet eller låne utstyr kan du kontakte en av oss via epost til  laringsverksted@drmk.no eller direkte til en av utviklingsrådgiverne som har et særlig ansvar i læringsverkstedet.

Følg oss på twitter 

På ressurs-sidene til IKT i praksis finner du Læringsopplegg  som  er utarbeidet av eller i samarbeid med Læringsverksted Drammen. Kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for arbeidet er nasjonale føringer fra Utdanningsdirektoratet

 

Følg oss på twitter