Velkommen til Læringsverksted

  • Hva er Læringsverksted?
  • Drop-in tid

Hva er Læringsverksted Drammen ?

Læringsverkstedet skal bli en arena hvor studenter og lærere i Drammen kommune kan møtes for å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Her kan du øve på programmering i flere former og nivåer og teste ut VR briller og spill i undervisningen.

Drammen kommune samarbeider med grunnskoleutdanningen på Universitet i Sør-Øst for å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i et prosjekt som heter  LUDO (Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser).

  • LUDO betyr opprinnelig spill eller lek.
  • Prosjektnavnet er valgt fordi arbeidet krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved, og overskride, utdanningstradisjoner.
  • De neste tre år skal faglærere, praksislærere og lærerstudenter gjøre nettopp dette – sammen

Les mer om dette prosjektet her 

 

Høsten 2018

Åpningstider med bemanning i perioden 8. oktober - desember 2018:

Tirsdag 9:00 – 11:30

Torsdag 12.30 – 16.00

Foreløpig er Læringverkstedet bemannet kun på de nevnte tider, men hvis du eller dine kollegaer har lyst til å besøke verkstedet for å lære, få inspirasjon eller ha en planleggingsdag er det bare å ta kontakt.

Kontakt Kari Kleven : kari.kleven@drmk.no