Læringsverksted Drammen

  • Hva er Læringsverksted Drammen?
  • Planlegg en læringsøkt
  • Ressurser
  • Ludo prosjektets blogg

Læringsverksted Drammen er en area for samarbeid mellom Drammen kommune og Universitetet i Sørøst Norge der, barnehageansatte, skoleledere, lærere, studenter, barn, elever og andre innen oppvekst og utdanning får kompetanseheving og arbeider innovativt med digital teknologi for å styrke den (profesjonsfaglige) digitale kompetansen

Følg oss på twitter

Læringsverkstedet er bemannet med veiledere mandag - torsdag våren 2019. Onsdag er  i utgangspunktet øremerket profesjonsdag for USN.

Læringsøkten er organisert slik at det er læreren som leder læringsøktene med elevene og en av veilederne tilknyttet verkstedet er med som støtte og for å veilede under økten.

Du kan også låne med deg utstyr og gjennomføre selve læringsøkten på skolen din, med eller uten veiledning.

Hvis du eller noen av dine kollegaer har lyst til å gjennomføre en læringsøkt i verkstedet  eller låne utstyr kan du kontakte oss via mail.

Kontakt Stig Halvorsen : stig.halvorsen1@drmk.no

Følg oss på twitter 

Vi deler våre felles erfaringer og læringsopplegg på Ikt i praksis. Her finner du  Læringsopplegg  utarbeidet i samarbeid med læringsverksted Drammen,

Sitat fra Fagfornyelsen :
"Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter og vurdere hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftig perspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene."

Følg oss på twitter 

Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) skal gi lærerutdannere kompetanse og tydelig retning for arbeidet med å fremme grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Prosjektet innebærer å sikre at ansvaret for PfDK kommer tydelig til uttrykk for planverk for GLU. Med LUDO prosjektet har USN fått ansvar for å utvikle en fremtidsrettet GLU som forbereder studentene for arbeid i digitale omgivelser.

Her kan du følge prosjektets blogg : https://www.ludo.usn.no/blogg