• Hva er Læringsverksted Drammen?
  • Aktiviteter skole
  • Ressurser

Læringsverksted Drammen er en arena der barnehageansatte, skoleledere, lærere, lærerutdannere, studenter, barn, elever og andre innen oppvekst og utdanning får arbeide innovativt med digital teknologi.
Her får lærere og lærerutdannere styrket sin (profesjonsfaglige) digitale kompetanse og unge får erfare hvordan digital teknologi kan brukes i læringssammenheng.

Drammen kommune og Universitetet i Sørøst Norge drifter Læringsverksted sammen.
Lærerutdannere og studenter fra Drammens grunnskolelærerutdanning har dermed fått en ny kompetanseutviklingsarena og Læringsverksted et forskningsbasert partnerskap.

Følg oss på twitter

Våre utviklingstiltak på området Entreprenørskap, Innovasjon og Kreativitet (EIK) skal støtte læreren i å møte kravene i Fagfornyelsen. Tverrfaglighet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy i praksis står i fokus.

First Lego League

Mandag 2. september kl. Kl. 9 - 15  Veileder-kurs med Equinor, Egen påmelding

Tirsdag 24. september kl. Kl. 14 - 16 Workshop for veiledere,  Les mer og meld på 

Læringsverkstedet holder åpent hver torsdag og fredag i oktober for at lagene kan trene til First Lego League  Finalen på Marienlyst skole Lørdag 9. november.

Den teknologiske skolesekken

Tirsdag 15. Oktober Kl. 9 - 15:30 Barnehage og småskolen, Les mer og meld på

Tirsdag 22. Oktober Kl. 9 - 15 :30 Mellomtrinn, Les mer og meld på

Mandag 4. November Kl. 9 - 15:30 Ungdomstrinn, Les mer og meld på

 

Innovation Cup for 9. trinn

Tirsdag 26. og torsdag 28. Oktober Kl. 9 - 15, Idèkonkuranse med Ungt Entreprenørskap Buskerud

Les mer og meld på


Læringsøkter med studenter

Torsdag 5/9 Les mer   Fullt (Ung11)
Fredag 6/9 Les mer   Fullt (Ung11)
Torsdag 12/9 Les mer   Fullt (Ung11)

Torsdag 14/11 Les mer og meld på Ledig plass !

Fredag 15/11 Les mer  Booket
Torsdag 28/11 Les mer  Fullt (Øren skole)
Fredag 29/11 Les mer   Fullt (Øren skole)

Det er også mulighet for å ta direkte kontakt med oss og avtale tid.

Kodetimen

3.-9. desember (uke 49), En skoletime med programmering, "verdensomspennende frivillig digital dugnad".  Les mer og meld på

Følg oss på twitter 

Kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for arbeidet er nasjonale føringer fra Utdanningsdirektoratet.

På ressurs-sidene til IKT i praksis finner du Læringsopplegg  som  er utarbeidet av eller i samarbeid med Læringsverksted Drammen. 

 

Følg oss på twitter