Å realisere sitt fulle potensial understreker vekstperspektivet hos alle barn og unge


En bred kompetansegrunnmur for barn og unge besvares med et felles kvalitetsrammeverk


Verken ansatte eller ledere skal stå alene eller kan stå alene, når økte forventninger skal innfris. Systemforutsetningene sikrer dette.