Monitorering – kartlegginger og undersøkelser

Periodisert årshjul for kartlegging og undersøkelser i et skoleår i Drammen kommune

September - November

Oktober - Januar

 
 

Høst eller vår


Mars-April

 

Mai - Juni