Meny

Foreldreundersøkelser


Barnehage
I Foreldreundersøkelsen for barnehage får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. De kommunale barnehagene i Drammen gjennomfører KS brukerundersøkelse i februar. Det er planrådgiver for barnehage som administrerer og bestiller undersøkelsen.

Skole
I Foreldreundersøkelsen for skole får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. I Drammen gjennomføres undersøkelsen for foresatte til elever på 3., 6.- og 9. trinn. Dersom skolene ønsker det gjennomføres undersøkelsen på flere trinn.

Den nasjonale undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres i Drammen i forbindelse med utviklingssamtalen i  perioden  februar til mai. Skolene er ansvarlig for bestilling og gjennomføring. Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av UBAS (Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelsesadministrasjonssystem.

For fullstendig informasjon les mer her