Meny

Læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver

Prøvene kan brukes som en del av underveisvurderingen og i noen tilfeller som hjelp til sluttvurdering.

Det finnes karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag for 10. trinn, 3 ulike læringsstøttende prøver i digitale ferdigheter for 8. trinn og læringsstøttende prøve i lesing og regning for 6. trinn.