Meny

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Ferdighetene er viktige for læring i alle fag og gjennomføres med tjenesten PAS (Prøveadministrasjonssystem) fra Utdanningsdirektoratet.

Frister og datoer for 2017

Fullstendig og utfyllende informasjon om gjennomføringen finnes på Utdanningsdirektoratets sider om nasjonale prøver