Meny

Mandat

Med bakgrunn i bystyrevedtak av 16. juni skal ”Læringsløp Drammen” konkretiseres i langsiktige handlingsplaner for barnehage, skole og oppvekst. Handlingsplaner skal utarbeides og forankres i en grundig prosess der ledere og ansatte i hele oppvekstsektoren deltar.

Rådmannen skal våren 2016 legge frem nye handlingsplaner for ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”. Handlingsplanene vil ha et langsiktig perspektiv frem mot år 2020.

Hovedmål i Bystrategi 2036

  • Et læringsløp der hver enkelt barn oppfyller sitt faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Overordnet ambisjon

  • Å løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi.