Bevegelsesglede

Alle barn og unge lærer med og gjennom kroppen. Fysisk aktivitet ut ifra egne forutsetninger gir bevegelsesglede og mestring. Gode opplevelser med fysisk aktivitet i ung alder kan bidra til en fysisk aktiv livsstil livet ut.

Nyere teorier om motorisk læring vektlegger at motoriske ferdigheter utvikler seg i samspill mellom barnet, oppgaven og omgivelsene (Campell, 2017). Oppgaven er det som barnet vil utføre, for eksempel et barn som vil klatre. Omgivelsene handler om alt rundt, for eksempel om en voksen lager et miljø som legger til rette for klatring. Det at barnet aktivt utforsker og forholder seg til omverdenen, gir barnet motoriske og sanselige erfaringer som fører til læring og utvikling. Ved å gå inn i aktivitetsbanken og kompetansebeskrivelsene og hverdagsaktiviteten kan du som jobber med barns bevegelsesglede finne inspirasjon og nyttige verktøy.